Future-proof Jouw workforce

Was vroeger alles beter? Nou nee, zeker niet. Een groot aantal zaken was wel duidelijker dan nu. Als accountantskantoor wist je in elk geval wat je nodig had om decennialang goed te presteren: een leuke groep kundige, loyale accountants. Opleiding, cijferlijst en cv deden hun werk. Met enige garantie konden werknemer en werkgever elkaar de hand schudden met uitzicht op een langdurig dienstverband. Weg met deze zekerheden.

Workforce Management

In voorbereiding op de future of work worden functies opgedeeld in rollen, competenties en skills. CV en opleiding worden losgelaten, allerlei skills-testen nemen hun plek in. Maar wat als de in de toekomst gewenste skills vandaag nog niet aanwezig zijn? En hoe weet je wat je over 10 jaar nodig hebt? Dan moet je dieper graven. Tot in de bron van human performance: het brein. We vertellen je graag hoe jij je workforce future proof maakt middels workforce management.

Bepaal de rollen van de toekomst

Onderzoek door McKinsey wijst uit dat circa 50% van de banen wereldwijd grondig zal veranderen, terwijl zo’n 30% zal verdwijnen. En er komen banen als robot-verzorger, data-historicus en algoritme-transporteur bij. Om je strategische personeelsplan toekomstbestendig te maken, zal je afscheid moeten nemen van de traditionele functieomschrijvingen, baanprofielen en vacature-criteria. Toekomstbestendig workforce management is de key. De bouwstenen van de rollen van de toekomst, moeten flexibeler, fundamenteler en in cijfers te vangen zijn. Als we mensen ook in de ‘machine age’ centraal willen blijven stellen, moeten de tools waarmee we human intelligence in kaart brengen net zo intelligent zijn als waarmee AI wordt gemapt. De eisen aan die tools? Kwantificeerbaar, vergelijkbaar, voorspelbaar en onder alle omstandigheden betrouwbaar. Dan kom je uit bij biologische bouwstenen als fundament voor input & output van werk. Denk aan professionele gedragingen als snel beslissen, informatie verwerken, improviseren, aandacht verplaatsen, precies handelen en anticiperen. Met de NeurOlympics assessment games ontdek je ze. Tried, tested & trusted.

Zo kwantificeer je future fit

Bij het definiëren van een match gaat het om vraag en aanbod. Vraag naar werk kun je op verschillende manieren definiëren. BrainsFirst kiest ervoor om de concrete gewenste (of vereiste) professionele gedragingen op een werkvloer zo precies mogelijk te formuleren. Dit doen we met behulp van de online Job Design-tool. Voorbeeld: indien jij op zoek bent naar een bepaald type agile, dan helpen we jou te formuleren wat je daadwerkelijk voor professioneel gedrag wilt zien. Wij weten welke breinfuncties hiervoor relevant zijn om mee te nemen in je zoekprofiel, of baanprofiel. Het aanbod van werk komt van talent. Dit talent brengen we in kaart door via de NeurOlmypics assessment games iemands brein vaardigheden te testen. Zo creëer je een brein-profiel.

De match tussen baan en brein profiel bepaalt voor een groot gedeelte het succes en werkgeluk van een medewerker. BainsFirst niet test op kennis of huidig kunnen, maar op potentieel, krijg je een betrouwbare indicatie of een talent in staat is of zal zijn om bepaalde gedragingen of skills te tonen. Zo weet je of er toekomst in jullie samenwerking zit!

Brain-based workforce management: start nog vandaag

Ben je op zoek naar harde bouwstenen voor je strategische personeelsplanning van morgen? Maak kennis met de op het brein gebaseerde tools van BrainsFirst. Wetenschappelijk onderbouwd, toekomstbestendig en data-gedreven.

Future-Proof jouw workforce!

Gebruik het brein als jouw fundering

Neem contact met ons op