Ontdek meer met BrainsFirst

Als je hetzelfde standpunt hebt als BrainsFirst, waar ze een aanpak ondersteunen die geen vooroordelen heeft en gebaseerd is op wetenschap, en als je deze ideeën in je werk wilt gebruiken, dan heeft BrainsFirst een uitgebreid certificeringsprogramma beschikbaar. Door aan dit programma deel te nemen, kun je je begrip van de ideeën van BrainsFirst verdiepen en deze benadering gemakkelijk in je professionele activiteiten integreren. Zo voeg je extra waarde toe aan het werk voor je klanten of verbeter je de prestaties binnen je organisatie. Voor meer informatie over deze interessante mogelijkheid, klik dan hier.

We zijn ons brein

Heb je je ooit afgevraagd waarom dit alles zo belangrijk is? Het draait allemaal om het feit dat onze hersenen de basis zijn van wie we zijn. Onze hersenen zijn niet alleen cruciaal voor ons dagelijks leven, maar ze spelen ook een belangrijke rol in ons werk. Als we dit begrijpen, kunnen we inzien waarom BrainsFirst zo veel nadruk legt op het belang van de hersenen.

De beoordeling van vaardigheden en motivatie, twee belangrijke prestatie-indicatoren, is sterk afhankelijk van executieve functies. Deze executieve functies, gemeten door BrainsFirst, geven waardevolle inzichten in iemands cognitieve vaardigheden. Maar dat is niet alles, recent onderzoek (Balconi et al., 2020) laat zien dat executieve functies ook een rol spelen bij het ondersteunen van sociale vaardigheden, wat een andere belangrijke marker van prestaties is.

Door rekening te houden met de wisselwerking tussen executieve functies, vaardigheden en sociale vaardigheden, biedt BrainsFirst een uitgebreid inzicht in potentiële prestaties. Het gaat om een brede benadering die alle aspecten van iemands cognitieve capaciteiten omvat, waardoor we beter begrijpen wat iemands potentieel voor succes is.

Vooroordelen zijn overal – Diversiteit begrijpen

Wanneer we aan diversiteit denken, komen vaak geslacht, etniciteit, leeftijd, religie en vergelijkbare aspecten naar voren. Maar diversiteit gaat verder dan deze zichtbare factoren. Er zijn ook “verborgen” dimensies van diversiteit, zoals persoonlijkheid, neurodiversiteit en vaardigheden, die vaak over het hoofd worden gezien in het streven naar diversiteit, hoewel ze wel belangrijk zijn. Het omarmen van diversiteit is niet alleen vanuit een moreel oogpunt belangrijk, maar heeft ook financiële voordelen voor organisaties. Dit leidt tot meer innovatie en betere prestaties. Daarom is het nastreven van diversiteit een doel dat op alle fronten de moeite waard is.

BrainsFirst draagt bij aan het bevorderen van diversiteit door middel van een bias-vrij instrument, de NeurOlympics. Dit instrument corrigeert actief voor vooroordelen met betrekking tot leeftijd, geslacht en opleidingsachtergrond, waardoor alle talenten worden opgenomen en bijdragen aan de vermindering van talentverspilling. Er zijn echter gevallen waarin uniformiteit wenselijk kan zijn, vooral voor specifieke vaardigheden. Desalniettemin is het belangrijk om te erkennen dat de zichtbare aspecten van diversiteit nog steeds belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, luchtverkeersleiding vereist een zeer specifieke set vaardigheden. Door beslissingen te baseren op iemands brein, kunnen we inzicht krijgen in zowel zichtbare als verborgen aspecten van diversiteit, waardoor we een breder beeld krijgen van de kandidaten.

Neurodiversiteit – Het Omarmen van Verborgen Talenten

Neurodiversiteit is een essentieel maar vaak vergeten onderdeel van diversiteit. Het verwijst naar de natuurlijke variatie in hersenfuncties bij mensen en wordt steeds meer gezien als een belangrijke aspect op de werkplek (LeFevre-Levy et al., 2023). Grote bedrijven zoals Microsoft, Google en IBM zoeken actief naar mensen met neurodiversiteit en nemen ze in dienst, waarbij ze de unieke sterke punten die ze meebrengen erkennen (LeFevre-Levy et al., 2023).

Neurodiversiteit omvat aandoeningen zoals ADHD, autismespectrumstoornis en dyslexie. Hoewel elk van deze aandoeningen zijn eigen uitdagingen kent, hebben ze ook unieke sterke punten die erkend en gewaardeerd moeten worden. Zo wordt ADHD vaak geassocieerd met passie, moed en het vermogen tot een hyperfocus, en daarnaast hebben zo ook vaak creatieve ideeën (Doyle, 2020). Neurodiversiteit helpt ook veel met nieuwe ideeën, oplossen van problemen en creativiteit. Het is belangrijk omdat de sterke kanten van mensen met neurodiversiteit goed passen bij de gespecialiseerde dingen die een belangrijke rol zullen spelen in toekomstige functievereisten. Het is opmerkelijk dat de neurodiversiteit heeft bijgedragen aan een verhoogde organisatorische prestatie in de eerder genoemde organisaties (LeFevre-Levy et al., 2023).

Net zoals met andere vormen van diversiteit, moeten bedrijven rekening houden met mensen die neurodiversiteit hebben. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de werkomgeving aangepast wordt, zoals minder dingen die afleiden of een extra scherm om te helpen focussen (Doyle, 2020). Door mensen met neurodiversiteit te erkennen en te helpen, kunnen bedrijven gebruik maken van hun sterke kanten en zorgen dat ze het beste kunnen doen. Zo wordt de werkomgeving inclusiever en innovatiever.

Werkzaam zijn in een tijdperk van hoge jobmobiliteit – De juiste match vinden

De toenemende mate jobmobiliteit kan uitdagingen met zich meebrengen voor bedrijven, met name op het gebied van langdurige tevredenheid van werknemers (Yang & Hu, 2021). Toch ligt er een mogelijke oplossing in het prioriteren van een match tussen baan en brein. Deze aanpak heeft tot doel blijvende baantevredenheid te bevorderen die verder gaat dan het initiële “Honeymoon Effect”, aangezien een baan die in lijn is met jouw unieke manier van denken en werken een gevoel van compatibiliteit bevordert. Door de behoefte om voortdurend aan onbekende werkstijlen aan te passen te verminderen, kan een match tussen baan en brein helpen om stress te verminderen. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de eisen van de baan, zoals verschillende werkgerelateerde psychosociale factoren die een grote invloed hebben op het algehele welzijn (Elovainio et al., 2022). Voorbeelden van dergelijke factoren zijn tijdsdruk, veeleisende taken en rolambiguïteit (Elovainio et al., 2022).

Een match tussen baan en brein kan de nadelige effecten van deze factoren verminderen door ervoor te zorgen dat de geselecteerde kandidaat goed geschikt is om ermee om te gaan. Als gevolg hiervan zullen werknemers waarschijnlijk een grotere baantevredenheid ervaren en zich betrokken blijven voelen bij hun functie wanneer de match gebaseerd is op breincompatibiliteit. De NeurOlympics vergemakkelijken zo’n match tussen baan en brein door de verwachte Natural Skills die een bedrijf zoekt af te stemmen op de Natural Skills van potentiële kandidaten. Als gevolg hiervan profiteert niet alleen het bedrijf van groei, maar heeft het ook een positieve invloed op het welzijn van werknemers.