Persoonlijkheid en het brein

De resultaten van ons assessment geven je niet alleen een overzicht van je cognitieve vaardigheden, maar laten ook zien hoe je persoonlijkheid hierin tot uiting zou kunnen komen. Dit kan je helpen te begrijpen waarom je je op bepaalde manieren gedraagt, want persoonlijkheid speelt ook op het werk een grote rol!

Een van de meest invloedrijke en wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstheorieën die relevant is voor de werkplek is de zogenaamde HEXACO persoonlijkheidstheorie, die persoonlijkheid relateert aan zes basiseigenschappen, namelijk Integriteit, Emotionaliteit, Extraversie, Verdraagzaamheid, Consciëntieusheid en Openheid voor ervaringen.

De HEXACO Persoonlijkheidskenmerken

Integriteit versus Integriteit-Trots

Mensen die hoog scoren op deze eigenschap geven de voorkeur aan eerlijkheid en directheid, zelfs als dat persoonlijk nadeel betekent. Ze houden zich aan morele regels en ethisch gedrag, waardoor ze betrouwbare teamleden zijn. Daarentegen zijn mensen met een lage score assertiever en beter in het verdedigen van hun mening, wat nuttig kan zijn in discussies met klanten.

Emotionaliteit versus Emotionele Stabiliteit

Mensen met een hoge emotionaliteit hebben een natuurlijk instinct voor het aanvoelen van de emoties van de mensen om hen heen. Ze tonen empathie, wat begrip en een authentieke band met teamleden en klanten bevordert. Mensen met een lage emotionaliteit zijn daarentegen emotioneel stabiel en kunnen hun eigen emoties onderscheiden van die van anderen. Ze vertonen emotionele veerkracht, wat leidt tot een betere emotionele regulatie en algeheel mentaal welzijn.

Extraversie versus Introversie

Mensen die hoog scoren op extraversie zijn extravert en krijgen energie van sociale activiteiten. Ze stralen zelfvertrouwen uit, vooral als ze in het openbaar spreken of presenteren. Ze dragen bij aan een positieve teamdynamiek en kunnen de motivatie verhogen. Omgekeerd geven mensen met een lage score de voorkeur aan eenzaamheid en vinden ze energie in zelfstandig werken. Ze hebben een diepe focus en blinken uit in analytisch denken bij het aanpakken van complexe problemen.

Verdraagzaamheid versus Onverdraagzaamheid

Mensen met een hoge mate van verdraagzaamheid hechten veel waarde aan interpersoonlijke relaties en streven ernaar conflicten te vermijden door hun gedrag aan te passen. Ze werken goed samen en bevorderen de harmonie binnen teams. Mensen met een lage mate van verdraagzaamheid zijn kritischer over de mening van anderen en drukken hun meningsverschillen vrijer uit. Ze bieden een realistisch perspectief, dagen beslissingen uit en benadrukken potentiële risico’s.

Consciëntieusheid versus Flexibiliteit

Zeer consciëntieuze mensen hebben een georganiseerde werkstijl, een nauwgezette planning en een gedisciplineerde aanpak. Ze worden gezien als betrouwbare teamleden, die uitblinken in taken als proeflezen of planning. Mensen met een lage score geven de voorkeur aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen en passen zich snel aan onverwachte omstandigheden aan. Ze nemen snel beslissingen en denken niet te lang na.

Openheid voor ervaringen versus Conventionalisme

Mensen met een hoge ervaringsgerichtheid verkennen graag nieuwe onderwerpen, omarmen taakdiversiteit en bieden creatieve benaderingen om problemen op te lossen. Ze staan open voor verschillende perspectieven en meningen. Omgekeerd geven mensen met een lage ervaringsgerichtheid de voorkeur aan routine en vertrouwdheid, waarbij ze zich richten op praktische zaken en zich conformeren aan verwachtingen.

Persoonlijkheid en de Executieve Functies

Het is belangrijk op te merken dat de meeste mensen zich ergens langs elke dimensie bevinden en dat hun persoonlijkheid kan variëren, afhankelijk van de situatie. Onderzoek heeft echter intrigerende verbanden aangetoond tussen deze persoonlijkheidskenmerken en de vier executieve functies die door NeurOlympics worden gemeten. Verkend het complexe verband tussen persoonlijkheid en cognitieve vaardigheden, omarm je unieke eigenschappen en ontketen je potentieel met BrainsFirst. Hieronder vind je meer informatie over hoe elke executieve functie is gekoppeld aan bepaalde persoonlijkheidsdimensies.

Werkgeheugen: Ontketen je cognitieve potentieel

Het benutten van een beter werkgeheugen laat interessante eigenschappen zien bij mensen. Mensen met een beter werkgeheugen vertonen vaak kenmerken als Extraversie, Emotionele Stabiliteit en Consciëntieusheid. Hun cognitieve bekwaamheid rust hen uit met waardevolle middelen om moeiteloos door sociale interacties te navigeren en effectief te communiceren. Bovendien vertonen ze een grotere emotionele stabiliteit, waardoor ze emotionele uitdagingen met veerkracht aankunnen. Hun uitzonderlijke werkgeheugen geeft hen ook efficiënte vaardigheden op het gebied van planning, organisatie en taakbeheer. Ze blinken uit in het vasthouden van taakrelevante informatie, schakelen moeiteloos tussen mentale sets en remmen afleidingen of impulsief gedrag met succes af. Het benutten van de kracht van het werkgeheugen opent deuren naar verbeterde cognitieve vaardigheden en stelt mensen in staat om uit te blinken in verschillende aspecten van hun leven.

 

Aandacht: De eigenschappen van het gefocuste brein

Een hoger aandachtsvermogen onthult fascinerende persoonlijkheidskenmerken bij individuen. Mensen met een groter concentratievermogen worden vaak gezien als Introvert, Eerlijk, Nederig, Gewetensvol en Emotioneel Stabiel. Onderzoek suggereert dat individuen met een ruime aandachtsspanne gedijen in gefocuste omgevingen en zich bezighouden met reflectief denken, wat overeenkomt met minder extravert gedrag. Hun sterke focus wordt geassocieerd met verhoogde niveaus van eerlijkheid, oprechtheid en ethisch gedrag, wat bijdraagt aan de bewonderenswaardige eigenschap Eerlijkheid-Humeur. Deze individuen laten zien dat ze goed nadenken over hun daden en zich standvastig houden aan morele normen. Verder is hun verbeterde aandachtscontrole nauw verbonden met consciëntieusheid, waardoor ze effectief kunnen omgaan met taken en nauwgezet aandacht hebben voor details. Bovendien versterkt hun verfijnde aandachtsfocus de emotionele stabiliteit door superieure emotieregulatie en veerkracht bij de veeleisende uitdagingen van de werkplek te bevorderen. Het omarmen van de kracht van aandacht stelt mensen in staat om opmerkelijke kwaliteiten te ontwikkelen die hen onderscheiden op verschillende gebieden in het leven.

Cognitieve Flexibiliteit: Verandering omarmen en horizon verbreden

Mensen met een hoge cognitieve flexibiliteit hebben opmerkelijke eigenschappen die hen onderscheiden. Ze staan over het algemeen meer Open voor Ervaringen, zijn Introverter, Emotioneel Stabieler en Gewetensvoller. Door hun dynamische instelling worden ze gezien als nieuwsgierig, vindingrijk en ruimdenkend. Ze omarmen gretig nieuwe ideeën, houden zich bezig met creatief denken en passen zich gemakkelijk aan veranderingen aan. Hun cognitieve flexibiliteit bevordert introspectie en zelfreflectie, wat overeenkomt met introversie en een dieper begrip van zichzelf bevordert. Bovendien draagt hun vermogen om flexibel te denken en problemen op te lossen bij aan emotionele stabiliteit, omdat ze uitblinken in het reguleren van emoties door ‘mentale reframing’ en het overwegen van alternatieve perspectieven. Bij het omgaan met de uitdagingen van het leven, versterkt hun vermogen om zich aan te passen hun emotionele veerkracht. Bovendien maakt hun flexibele denkwijze hen tot gewetensvolle individuen. Ze passen moeiteloos plannen aan, beheren taken en nemen weloverwogen beslissingen, waarbij ze verantwoordelijkheid, grondigheid en doelgericht gedrag belichamen. Door cognitieve flexibiliteit te omarmen, ontsluiten individuen het potentieel voor persoonlijke groei en navigeren ze in een wereld die om aanpassingsvermogen en innovatie vraagt.

Inhibitie: Zelfbeheersing en empathie in evenwicht brengen

Mensen met een hoge mate van inhibitie hebben unieke kwaliteiten die hun interacties en gedrag vormgeven. Ze zijn eerder Meegaand, Emotioneel Stabiel, Gewetensvol en Introvert. Hun inherente aanleg voor inschikkelijkheid voedt hun vermogen om harmonieuze relaties te onderhouden, waarbij ze de behoeften en perspectieven van anderen waarderen. Ze ondernemen empathische en behulpzame handelingen en laten compassie en samenwerking zien. Verder draagt hun sterke remmende controle bij aan emotionele stabiliteit, waardoor ze hun emotionele reacties kunnen reguleren en situaties rationeel kunnen benaderen. Deze emotionele veerkracht stelt hen in staat om kalm door uitdagingen te navigeren en nuchtere beslissingen te nemen. Hun nauwgezette aard komt naar voren als ze moeiteloos afleidingen blokkeren, efficiënt werken en verantwoordelijk gedrag vertonen. Dankzij hun vermogen om cognitieve controle te behouden, kunnen ze hun concentratie handhaven en nemen ze de tijd voor introspectie. Deze introspectie biedt hen waardevolle kansen voor diepgaande reflectie en contemplatie. Door de kracht van inhibitie te omarmen, vinden mensen een harmonieus evenwicht tussen zelfbeheersing en empathie, wat zinvolle verbindingen en doordachte besluitvorming bevordert.

Disclaimer

In de psychologie roept de ingewikkelde relatie tussen persoonlijkheid en executieve functies intrigerende vragen op. Het kip-en-ei-dilemma duikt op, waarbij we ons afvragen of bepaalde persoonlijkheidskenmerken vorm geven aan executieve functies of dat executieve functies persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden. Het ontrafelen van dit raadsel blijft een uitdaging, maar het is van vitaal belang om te erkennen dat zowel persoonlijkheid als executieve functies aanzienlijk bijdragen aan ons gedrag op de werkplek. Ze dienen als waardevolle voorspellers, die licht werpen op verschillende factoren die onze prestaties binnen een specifieke baan beïnvloeden. Hoewel de vraag naar causaliteit blijft bestaan, kunnen we troost vinden in het feit dat de invloed ervan op het voorspellen van werkgedrag relatief beperkt is. Door deze complexiteit te erkennen, kunnen we ons een weg banen door de fijne kneepjes van menselijk gedrag en gebruik maken van de inzichten die we hebben opgedaan met zowel persoonlijkheid als executieve functies om ons begrip van de dynamiek op de werkplek te vergroten.