Een gedetailleerde beschrijving van het Talent Landschap

  Ons brein is buitengewoon, en een deel van wat het zo speciaal maakt, komt voort uit de speciale combinatie van executieve functies die het bezit. Deze functies spelen een cruciale rol in hoe je door het leven navigeert en zijn even belangrijk in je werkomgeving. Daarom is het zo belangrijk dat die executieve functies, die worden gemeten door de NeurOlympics van BrainsFirst, aansluiten bij de eisen van je baan. Om deze verbinding tussen je brein en je baan te vergemakkelijken, heeft BrainsFirst het Talent Landschap ontwikkeld – een conceptueel kader bestaande uit twee dimensies en vier kwadranten. We vertellen je graag meer over de wetenschappelijke principes die de basis vormen van het Talent Landschap, zodat je kunt begrijpen hoe BrainsFirst tot jouw match met een baan komt, een belangrijk onderdeel van je Talent Profiel.

  Diversiteit en kwatiteit van beroepen

  Beroepen omvatten een breed scala aan rollen, variërend van voetballer tot HR-manager of kassamedewerker. deze verscheidenheid te beheren en de vereiste competenties van elk beroep vast te leggen, worden uitgebreide databases zoals O*NET in de Verenigde Staten en ESCO in Europa ingezet om informatie te verzamelen.

  Mappen van cognitie

  Het Talent Landschap is het resultaat van het analyseren van de cognitieve profielen van meer dan 5000 individuen.

  BrainsFirst onderzoekt een cognitieve profiel, zoals bepaald door de games die je hebt gespeeld, in relatie tot dit Talent Landschap. We vergelijken jouw profiel met het gemiddelde cognitieve profiel van alle beroepen binnen elke cluster. Deze vergelijking stelt ons in staat om jouw cognitieve profiel in het bijbehorende kwadrant binnen het Talent Landschap te positioneren.

  Zodra we jouw positie in het Talent Landschap hebben bepaald, kunnen we deze verbinden met banen die zeer waarschijnlijk aansluiten bij jouw cognitieve vermogen. Het is als het vinden van de perfecte match voor jouw unieke denkwijze. Kortom, door jouw cognitieve profiel te vergelijken met die van individuen in verschillende beroepen, kan BrainsFirst de banen identificeren die passen bij jouw specifieke cognitieve stijl. Het is een unieke manier om jouw cognitief sterke punten te benutten en je te begeleiden naar mooie loopbaankansen.

  De dimensies van het Talent Landschap

  Hoe gebruikt BrainsFirst jouw gameresultaten om jouw positie binnen het Talent Landschap te bepalen, zoals aangegeven in jouw profiel?

  BrainsFirst neemt jouw cognitieve vaardigheden en vergelijkt deze met die van andere individuen waarvan we de beroepen kennen. Door gegevens te verzamelen over de cognitieve profielen van individuen in verschillende beroepen, heeft BrainsFirst het Talent Landschap gecreëerd. Deze ruimte verdeelt beroepen in vier groepen, gebaseerd op overeenkomsten in vaardigheden, capaciteiten en competenties. Het is als het maken van een kaart op basis van cognitieve kenmerken.

  De twee dimensies
  Door de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende beroepen te analyseren met behulp van de O*NET-database, heeft BrainsFirst twee belangrijke dimensies geïdentificeerd. De eerste dimensie onderscheidt beroepen op basis van de behoefte aan adaptatie en structuur, terwijl de tweede dimensie onderscheid maakt tussen rollen die zich richten op mensen en taken. Deze dimensies gaan verder dan opleidingsniveaus en richten zich in plaats daarvan op de belangrijkste vaardigheden, capaciteiten en competenties die voor elk beroep nodig zijn. Deze analyse bepaalt waar een beroep zich bevindt in het Talent Landschap.

  De vier kwadranten
  De wisselwerking van de twee dimensies ontstaan vier diverse combinaties, die ook wel kwadranten worden genoemd:

  1. Flexibel – Mensgericht: Beroepen met een commerciële of relationele focus.
  2. Gestructureerd – Mensgericht: Managementfuncties die nadruk leggen op structuur en interpersoonlijke vaardigheden.
  3. Flexibel – Taakgericht: Beroepen in het financiële en wiskundige domein die aanpassingsvermogen en probleemoplossende vaardigheden vereisen.
  4. Gestructureerd – Taakgericht: Beroepen in de informatietechnologie of productontwikkeling met een gestructureerde aanpak.

  De gedetailleerde beschrijving van de vier kwadranten

  Adaptatie & Mensgericht

  Beroepen binnen dit kwadrant vereisen aanpassingsvermogen en effectieve samenwerking met anderen, met nadruk op het opbouwen en onderhouden van relaties. Voorbeelden hiervan zijn leraren en makelaars, waarbij het vermogen om zich aan te passen aan verschillende situaties en het bevorderen van verbindingen van groot belang zijn.

  Structuur & Mensgericht

  In dit kwadrant vereisen beroepen het vermogen om harmonieus samen te werken met anderen en tegelijkertijd de vastgestelde protocollen te volgen. Rollen binnen algemeen management zijn hiervan een voorbeeld, waarbij de coördinatie van teams en processen, evenals de toepassing van kennis, centraal staan. Organisatorische en leiderschapsvaardigheden spelen een belangrijke rol in deze posities. Beroepen zoals huisartsen of politie-inspecteurs vallen binnen dit kwadrant.

  Adaptatie & Taakgericht

  Dit kwadrant omvat beroepen zoals accountants en verzekeringsagenten. De gemeenschappelijke factor in deze rollen is de behoefte aan effectieve communicatie en aanpassingsvermogen. Het kunnen anticiperen op problemen en ze benaderen met oplossingsgericht denken zijn essentiële eigenschappen in beroepen binnen dit kwadrant.

  Structuur & Taakgericht

  Beroepen binnen dit kwadrant omvatten bijvoorbeeld bedrijfsadviseurs en architecten. Abstract en creatief denken, in combinatie met het vermogen om protocollen te volgen en de voltooiing van taken te prioriteren, staan centraal in deze rollen. Analytisch denken vormt de basis van beroepen in dit kwadrant.

  Het Talent Landschap en executieve functies – Het grotere geheel

  Misschien vraag je je af hoe dit alles verband houdt met de NeurOlympics en je scores in de games. Het zit zo: je prestaties in de NeurOlympics geven inzicht in jouw cognitieve voorkeuren, terwijl het Talent Landschap ons inzicht verschaft in de cognitieve vereisten van specifieke beroepen. Door deze twee aspecten te combineren, zijn wij in staat om te beoordelen of jouw brein in lijn is met de cognitieve eisen van een bepaalde baan. Het is echter belangrijk om op te merken dat er geen enkel beroep perfect overeenkomt met jouw brein. Daarom dient het Talent Landschap als een navigatietool, waar banen met vergelijkbare vaardigheden, capaciteiten en competenties samenkomen. Dit geeft je een overzicht van de banen die het beste passen bij jouw unieke cognitieve profiel.

  Met deze kennis op zak, kun je nu de kern van het Talent Landschap begrijpen en hoe BrainsFirst in staat is om je brein te koppelen aan een passend beroep.