De Gedragscyclus
Waar blink jij in uit?

Lees meer over de Natuurlijke Breinvoorkeuren en ontdek waarin je uitblinkt!

OBSERVEREN

Hoe observeren we
Het brein ontvangt voortdurend enorme hoeveelheden informatie via onze zes zintuigen. Stel je bijvoorbeeld een kantoortuin voor, waar je meerdere computerschermen ziet, de geur van koffie ruikt, collega’s hoort overleggen en telefoongesprekken kunt horen. Elk brein verwerkt deze informatie op een andere manier. Sommigen van ons richten zich liever op één taak tegelijk, terwijl anderen juist openstaan voor alle beschikbare informatie. Dit verschil komt voort uit hoe onze hersenen informatie prioriteren en bepalen waarop we onze aandacht richten en wat we negeren. Alle hersenen hebben beide stijlen ontwikkeld die hieronder worden beschreven, maar één stijl overheerst vaak. De superieure pariëtale kwab is essentieel bij waarnemen en fungeert als een belangrijke toegangspoort naar de prefrontale cortex.

Gefocust Observeren

Gefocuste observeerders blinken uit wanneer ze hun aandacht volledig richten op één taak. Hun brein verwerkt kleine stukjes informatie grondig. Dit komt door een mechanisme dat “sensorische filtering” wordt genoemd, wat de hoeveelheid informatie die ons bewustzijn binnenkomt beperkt. Maar omdat ze de neiging hebben om diepgaande verwerking van een beperkte hoeveelheid informatie voorrang te geven, merken ze misschien niet zo goed wat er om hen heen gebeurt en kunnen ze subtiele sociale signalen missen.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Focus modus geactiveerd!
  Je kunt je goed concentreren. Zoek de taken op die je volledige aandacht vereisen, hier kun je echt in uitblinken.
  Rust in chaos!
  Je kunt je volledig afsluiten in een drukke werkomgeving. Zoek die fijne plek in de kantoortuin op en ga snel aan de slag. Afleiding of niet, jij hebt er geen last van.
  Ogen op het doel!
  Je hebt het doel scherp voor ogen waardoor je gefocust kan blijven op eentonige alledaagse taken. Maak gebruik van deze focus om stap voor stap vooruitgang te boeken en je doelen effectief te bereiken.


Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Heb ik iets gemist?
  Je kunt ongewild subtiele sociale signalen van collega’s missen. Vraag je collega’s eens specifiek je hier op te wijzen om je te helpen.
  Ben ik nog steeds bezig?
  Je kunt zo opgaan in je werk dat je pauzes vergeet. Probeer reminders in je agenda te zetten op vaste momenten voor pauzes.
  Van het een naar het ander!
  Je kunt het lastig vinden om te wisselen tussen verschillende taken. Laat je collega’s dus weten dat je graag één taak/project tegelijkertijd doet voor het beste resultaat.

Ontvankelijk Observeren

Ontvankelijke observeerders blinken uit in omgevingen waar veel zaken tegelijk aandacht vereisen. Hun brein verwerkt veel informatie tegelijkertijd, kan snel schakelen en bepalen welke informatie meer aandacht nodig heeft. Hun “omgevings antennes” staan altijd aan, actief bezig met het verzamelen en verwerken van informatie. Toch kan deze verhoogde gevoeligheid voor sensorische prikkels ervoor zorgen dat ze zich overweldigd voelen en dat concentratie snel afneemt.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Subtiele signalen? Heel duidelijk toch!
  Je staat open voor je omgeving en pikt elk subtiel signaal op. Blijf om je heen kijken en luisteren en verzamel zo informatie om je volgende stappen te bepalen.
  Snel schakelen is een makkie!
  Je kunt je aandacht goed verdelen. Hierdoor kun je makkelijk schakelen tussen verschillende taken. Houd het levendig en wissel regelmatig taken af.
  Jij pikt alles op!
  Je kunt gemakkelijk omgaan met situaties waarin veel dingen tegelijkertijd op je af komen. Zet deze informatie om in taken om zo snel aan de slag te gaan.

Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Zoveel prikkels!
  Je kunt gevoelig zijn voor te veel prikkels uit je omgeving. Probeer te werken met een ruisonderdrukkende koptelefoon en laat je collega’s weten wanneer je niet gestoord wil worden.
  Waar is mijn concentratie nou?
  In een te stille omgeving kun je moeite hebben met concentreren. Zorg daarom voor een gebalanceerde hoeveelheid prikkels, zoals bijvoorbeeld muziek, om beter te kunnen focussen.
  Begin zonder eind!
  Je kunt het lastig vinden om taken af te maken. Verdeel je werk daarom in subtaken, zo werk je stapsgewijs naar het einde toe.

DENKEN

Hoe denken we
Het brein is voortdurend bezig met het interpreteren van binnenkomende informatie en het koppelen hiervan aan eerdere kennis en emoties. Het vraagt zich af: “Past dit bij wat we al weten?” en “Kunnen we deze bron vertrouwen?”. Volgens Nobelprijswinnaar Kahneman hebben we twee manieren van denken. Enerzijds hebben we “Systeem 2”, dat staat voor bewust en analytisch denken dat veel energie kost. Anderzijds hebben we “Systeem 1”, dat zorgt voor snelle en intuïtieve gedachten om te bepalen of iets belangrijk is. Sommige mensen zijn van nature meer geneigd tot grondig denken, terwijl anderen juist intuïtiever zijn. De ventrolaterale prefrontale cortex en frontopolaire cortex spelen cruciale rollen in deze denkprocessen. Deze hersengebieden stellen ons in staat om doelbewust de wereld om ons heen te begrijpen.

Grondig Denken

Grondige denkers hebben van nature de neiging om alle beschikbare informatie zorgvuldig af te wegen en grondig de relevantie ervan te overwegen voordat ze mogelijke oplossingen bedenken. Deze opmerkelijke vaardigheid om alle beschikbare informatie te benutten en zelfs schijnbaar niet-gerelateerde zaken te begrijpen, maakt het mogelijk om nieuwe oplossingen te ontdekken wanneer de bestaande ontoereikend blijken te zijn. Omdat grondige denkers de neiging hebben om elk detail zorgvuldig te overwegen, kan dit in sommige situaties leiden tot tijdsdruk. Om hier effectief mee om te gaan, kan het helpen om te concentreren op de belangrijkste informatie of om hulp te vragen.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Ik kom er zelf wel achter!
  Je hebt geen duidelijke opdracht nodig om effectief actie te ondernemen. Creëer zelf je plan, zelfs als de instructies onduidelijk zijn.
  Ik vind wel een oplossing!
  Omdat je alles nauwkeurig uitzoekt, kun je nieuwe oplossingen vinden die anderen misschien missen. Duik in de details om geïnspireerd te raken!
  Wat is het grotere plaatje?
  Je probeert het grotere geheel te begrijpen. Blijf de relevantie van je opties en mogelijkheden zorgvuldig overwegen om je beeld scherp te stellen.Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Moet het nu al af?
  Je kunt je opgejaagd voelen door naderende deadlines. Plan daarom in hoeveel tijd je in het proces kunt besteden aan brainstorms, planning en uitvoer om het overzicht te bewaren.
  Soms is meer minder!
  Je kunt jezelf verliezen in de hoeveelheid informatie en details. Vraag daarom collega’s voor hulp bij het bepalen welke informatie belangrijk is om je doel te bereiken.
  Het kan nog net beter!
  Je wil graag alles perfect doen, wat tot vertraging kan leiden. Bepaal met collega’s wat nodig is om je doel te bereiken en wanneer het goed genoeg is.

Intuïtief Denken

Intuïtieve denkers hebben van nature de neiging om snel conclusies te trekken op basis van de meest essentiële informatie die voorhanden is. Deze manier van denken stelt hen in staat om huidige situaties te vergelijken met gelijkaardige ervaringen uit het verleden en sneller oplossingen te vinden dan anderen. Omdat intuïtieve denkers voornamelijk leunen op eerdere ervaringen en de belangrijkste aspecten die meespelen, kunnen er soms fouten of gemiste kansen optreden. Daarom is het goed om af en toe een stapje terug te doen en de situatie analytisch te bekijken, of om hulp te vragen om er zeker van te zijn dat alle relevante informatie in overweging wordt genomen.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Deze oplossing is heel logisch!
  Je bent snel in staat om met oplossingen te komen. Blijf direct meedenken in het moment en dan schud je die oplossing zo uit je pols.
  Dit is echt belangrijk!
  Je kan snel een onderscheid maken wat nou echt belangrijk is en wat een randzaak is. Vertrouw op jezelf en gebruik de informatie voorhanden om keuzes te maken.
  Breng het verleden naar het heden!
  Je kunt gemakkelijk situaties uit het verleden terughalen en inzetten om problemen op te pakken. Gebruik je ervaring om tot efficiënte oplossingen te komen.

Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Het heden en het verleden!
  Je kunt je te veel vasthouden aan eerdere ervaringen. Probeer deze te combineren met huidige ervaringen en vraag collega’s of zij vergelijkbare ideeën hebben.
  Misschien even doorvragen!
  Je vormt soms (te) snel een mening, dit kan je in de weg zitten. Vraag daarom eens om extra informatie die je perceptie kan verbreden, voordat je in een oordeel schiet.
  Een vliegende start!
  Soms ga je aan de slag zonder doordacht plan. Probeer daarom bij nieuwe projecten stapsgewijs een plan op te zetten en dat te checken met collega’s.

BESLISSEN

Hoe beslissen we
Het brein maakt dagelijks talloze keuzes en hanteert verschillende aanpakken voor complexe keuzes. De prefrontale cortex maakt doordachte besluitvorming mogelijk en denkt zorgvuldig na over voor- en nadelen. Daarentegen maakt de premotor cortex praktische, doelgerichte beslissingen mogelijk. Sommige mensen neigen meer naar een praktische aanpak, terwijl andere juist eerder kiezen voor een bedachtzame aanpak in hun besluitvorming. Deze beslissingen variëren van automatische handelingen, zoals het remmen in de auto, tot weloverwogen keuzes, zoals het selecteren van een zitplaats in de trein. De verfijnde rol van het brein in de besluitvorming laat zien hoe flexibel en aanpasbaar het is in allerlei situaties.

Bedachtzaam Belissen

Bedachtzame beslissers hebben de neiging om alle keuzemogelijkheden te bekijken en waarderen de input van anderen. Dit houdt in dat ze een grondige aanpak hanteren bij het nemen van beslissingen en streven om alle aspecten in overweging te nemen. Ze hebben ook vaak van nature de neiging om de langetermijngevolgen van beslissingen in overweging te nemen. Omdat bedachtzame beslissers veel opties afwegen en consensus belangrijk vinden bij besluitvorming, kan dit soms leiden tot vertragingen in het beslissingsproces. Het vinden van een balans tussen grondige overweging en tijdige besluitvorming is hierbij cruciaal.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Alle informatie op een rijtje!
  Bij het beslissen neem je alle opties zorgvuldig in overweging. Zoek de relevante informatie op en neem die mee in je besluitvorming.
  Dit zijn de opties!
  Je kunt keuzeopties goed onderbouwen en op een rij zetten. Maak een lijstje van je opties, inclusief de langetermijngevolgen, zodat je deze in een oogopslag overzichtelijk kunt delen!
  Iedereen is het er mee eens!
  Je creëert van nature draagvlak voor je keuzes. Gebruik deze kracht om anderen te betrekken bij besluitvorming.


Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Heb ik wel genoeg informatie?
  Omdat je alle informatie mee wil nemen in een beslissing kan dit leiden tot vertraging. Probeer je keuzes te beperken tot maximaal drie opties.
  Ben je het hiermee eens?
  Je kan soms te afhankelijk zijn van je collega’s voor de volgende stap. Probeer zelf een beslissing te nemen en die dan alleen te toetsen in plaats van te co-creëren.
  Is er alweer een uur voorbij?
  Je neemt graag de tijd voor je beslissingen, maar daardoor vertraag je soms enorm. Probeer een tijdslimiet in te stellen voor een beslissing, hierdoor ben je genoodzaakt op het hoofddoel te focussen.

Praktisch Belissen

Praktische beslissers zijn uiterst effectief in situaties waar gedurfde, snelle beslissingen nodig zijn. Ze gaan liever meteen over tot actie dan lang te overdenken. Ze kunnen altijd later nog terugkomen op keuzes om ze te verfijnen. Dit wekt vertrouwen bij collega’s en zorgt ervoor dat projecten snel en efficiënt vooruitgaan. Omdat Praktische Beslissers vaak zelfstandig snelle beslissingen nemen, kunnen er soms misverstanden ontstaan. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat ze anderen goed kunnen uitleggen waarom ze bepaalde beslissingen nemen.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Het doel voor ogen!
  Je kunt snel beslissingen nemen. Houd je doel voor ogen om zo tot pragmatische en doelgerichte keuzes te komen.
  Besluit, consequentie!
  Je richt je gemakkelijk op de belangrijkste punten. Zet deze kracht in om effectief de gevolgen van je keuzes te overzien en neem beslissingen die gebaseerd zijn op deze cruciale aspecten.
  Goede of verkeerde keuze?
  Je bent niet bang om de verkeerde keuze te maken. Houd het tempo erin door direct aan de slag te gaan, met soms een kleine adempauze om andere opties te overwegen.

Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Leven op het randje!
  Soms brengt een snelle beslissing risico’s met zich mee. Probeer stil te staan bij minstens drie opties voor je een knoop doorhakt.
  Werken jullie hier ook?
  Soms kun je onbedoeld anderen buitensluiten bij het nemen van beslissingen. Probeer je collega’s actief te betrekken in het beslisproces en geef ze ook een stem in de uitkomst.
  Overmoedig, ik?
  Een snelle beslissing kan soms te zelfverzekerd overkomen. Probeer nog een keer goed na te denken over de verschillende opties en toets deze bij collega’s.

PLANNEN

Hoe plannen we
Werkprocessen omvatten verschillende taken, van complex tot eenvoudig. Onze breinen benaderen deze taken allemaal op een verschillende manier. Organiserende breinen houden ervan om taken van tevoren te structureren, zodat ze efficiënt kunnen werken. Aan de andere kant passen improviserende breinen hun plannen juist ter plekke aan. Ze zijn flexibel met tijd en houden van spontane planningen, in plaats van strikt opvolgen van een vooropgesteld plan. Deze verschillende stijlen laten zien hoe taken en schema’s op unieke wijze worden uitgevoerd. Plannen is in het brein afhankelijk van de dorsolaterale prefrontale cortex in combinatie met de anterior cingulate cortex.

Organiserend Plannen 

Organiserende breinen hebben van nature de neiging om taken en projecten ruim van tevoren te structureren en te plannen. Ze sorteren taken in volgorde van prioriteit en delen de tijd effectief in, waardoor ze complexe projecten succesvol kunnen afronden. Omdat deze organiserende breinen over het algemeen behoefte hebben aan een gestructureerde manier van werken, kunnen ze het lastig vinden als opdrachten en doelen niet duidelijk zijn of als projecten steeds veranderen. Om verwarring te voorkomen en succes te verzekeren, is het belangrijk om aan te geven dat duidelijkheid over doelen noodzakelijk is.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Structuur geeft houvast!
  Je structureert projecten in overzichten in taken. Maak concrete plannen om de juiste prioriteiten te kunnen stellen.
  Wie heeft er nou deadlines nodig!
  Je bent heel effectief in vooruit plannen. Creëer een duidelijk beeld waar je naar toe moet, dan heb je geen druk van deadlines nodig om aan de slag te gaan.
  Duidelijk plannen!
  Je kunt gemakkelijk veel informatie tegelijkertijd verwerken. Zet dit om lange termijn doelen te stellen en een gestructureerd plan te maken om ze te bereiken.

Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Nog snel iets tussendoor?
  Je kan het lastig vinden om om te gaan met onverwachte dingen. Probeer wat extra tijd in je agenda te plannen voor ad-hoc taken en situaties om ruimte voor jezelf te creëren.
  Wat bedoel je nou?
  Vage doelstellingen zijn jou een doorn in het oog. Als je iets vaag vindt, bespreek het direct met je collega’s om samen duidelijk voor ogen te hebben wat de verwachtingen zijn.
  Denk je daar nu pas aan?
  Je kan het lastig vinden om ad-hoc dingen op te pakken. Bespreek met collega’s dat dit je veel stress geeft en dat je veel meer uitblinkt in geplande projecten.

Improviserend Plannen

Improviserende breinen hebben de neiging om direct aan toegewezen taken te beginnen zonder veel na te denken. Ze zijn flexibel met hun tijd en kunnen gemakkelijk hun werkplanning aanpassen wanneer dat nodig is. Ze houden zich niet krampachtig vast aan een vooraf bepaald plan en blinken uit wanneer er dringende ad-hoc taken moeten worden uitgevoerd. Improviserende breinen lopen het risico om belangrijke taken niet af te maken vanwege hun voorkeur voor ad-hoc werken. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om specifieke tijdsblokken in te plannen waarin er alleen aandacht is voor urgente taken.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Wie heeft er nou structuur nodig!
  Structuur is geen bepalende factor voor jou om succesvol te zijn. Zoek situaties op waar je flexibel kunt bewegen en structuur niet per se noodzakelijk is.
  Handig, zo’n snelkookpan!
  Je kunt uitstekend taken uitvoeren onder tijdsdruk. Zoek soms bewust die krappe deadline op om het beste uit jezelf te halen.
  De enige constante is verandering!
  Je kunt je snel aanpassen aan veranderende situaties. Kijk vooral waar je flexibel en ad-hoc kunt helpen bij projecten en taken om waarde toe te voegen voor jezelf en je team.

Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Het is nog niet af!
  Omdat je geen vaste planningen hebt, kan het zijn dat er niet genoeg tijd is voor de belangrijke taken. Probeer vooraf de urgentie in te schatten zodat je het belangrijkste eerst afmaakt voordat je aan iets anders begint.
  Wat is er nou echt belangrijk?
  Soms kun je het lastig vinden om belangrijke dingen af te maken. Probeer aan het begin van de week een lijst te maken met de vijf belangrijkste dingen die je aan het eind van de week af wil hebben.
  Was je met iets bezig?
  Omdat jij graag ad-hoc aan allerlei taken werkt, heb je soms de neiging anderen daarin mee te nemen. Bedenk dat anderen liever werken met duidelijke doelen en planningen en liever niet steeds gestoord worden.

HANDELEN

Hoe handelen we
Onze breinen verschillen aanzienlijk in de manier waarop ze handelen. Sommige handelen langzaam maar met veel precisie, terwijl andere liever snel handelen, wat de kans op fouten maken vergroot. Precieze breinen maken gebruik van de supplementaire motorische cortex en de gyrus frontalis inferior die continue bewegingen aanpassen om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Deze manier van handelen is betrouwbaar, maar niet snel. Snelle breinen daarentegen vertrouwen op een meer directe route van informatieverwerking naar actie, waarbij ze gebruik maken van de motorische cortex en het cerebellum. Hoewel ze snel handelen, zullen ze minder nauwkeurig zijn.

Precies Handelen

Precieze breinen voltooien liever minder taken op een dag, dan dat ze taken afraffelen. Ze blinken uit in functies waarbij het cruciaal is om het werk van anderen aan te passen of te corrigeren, of wanneer het vermijden van fouten absoluut noodzakelijk is. Precieze breinen hebben dus de tijd nodig om hun werk te doen en hechten meer waarde aan kwaliteit dan aan kwantiteit. Omdat precieze breinen prioriteit geven aan kwaliteit, kunnen ze soms onder flinke tijdsdruk staan. Om ervoor te zorgen dat ze hun werk gedaan krijgen, is het belangrijk om effectief met de tijd om te gaan. Het kan nuttig zijn om specifieke tijdsblokken toe te wijzen aan elke taak, zodat ze effectief kunnen prioriteren en toch kwalitatief hoogwaardig werk kunnen leveren.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Het is onder controle!
  Je handelt met veel precisie en controle. Pak die ingewikkelde taak die niemand wil, vooral op en breng hem tot een goed einde!
  Puntjes op de i!
  Je blinkt uit in taken waarbij details belangrijk zijn. Werk stapsgewijs naar de eindstreep toe om zo nauwkeurig je doel te halen.
  Fouten, wat zijn dat?
  Je bent minder geneigd om fouten te maken door je precieze manier van werken. Bied je hulp aan bij het werk van anderen om ze te helpen de kwaliteit te verbeteren!
   

Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Is er nog tijd over?
  Omdat je heel precies werkt duurt het langer om taken af te ronden. Plan daarom vaste tijdsblokken in voor specifieke taken met specifieke deadlines.
  Komt dat er ook nog bij?
  Omdat je taken heel precies wil doen, kan het soms overweldigend voelen als er steeds meer taken bij komen. Probeer daarom scherp te zijn met je prioriteiten en overleg met collega’s wat je kunt delegeren.
  Een 8 is soms goed genoeg!
  Door je streven naar perfectie kun je gestressed raken. Bespreek met je collega’s en stakeholders wanneer de output goed genoeg is en betrek ze ook tussentijds bij het beoordelen van de uitkomst.

Snel Handelen

Snelle breinen hebben van nature het vermogen om veel taken in een korte tijd af te ronden. Ze willen liever zoveel mogelijk bereiken op een dag, in plaats van te focussen op precisiewerk waar geen ruimte is om fouten te maken. Ze blinken uit in banen waar een hoog werktempo vereist is en waar fouten maken niet al te zwaar worden aangerekend. Omdat snelle breinen geneigd zijn veel werk te verzetten, gaat dit vaak ten koste van de kwaliteit en nauwkeurigheid. Zorg ervoor dat je hulp vraagt aan anderen om je werk te controleren of corrigeren wanneer kwaliteit belangrijk is. 

Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Snel, sneller, snelst!
  Je handelt snel en hebt een hoog werktempo. Verzamel proactief informatie zodat je hier direct mee aan de slag kan gaan voor een vliegende start.
  Wat maakt één foutje nou uit!
  Je kunt veel taken snel en efficiënt afronden. Vergeef jezelf als er door jouw snelheid af en toe een foutje insluipt!
  Laat mij maar beginnen!
  Je kunt goed omgaan met grote hoeveelheden werk. Zoek daarom vooral de projecten en taken op die een kickstart nodig hebben. Doe het voorwerk en draag het dan over voor de details.

Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Moet het snel of goed?
  Omdat je heel snel in actie schiet kan de kwaliteit daar onder lijden. Probeer specifieke momenten in het proces in te plannen voor kwaliteitscontroles en vraag collega’s daarbij om hulp.
  Grote stappen, snel thuis!
  Omdat je zo gefocust bent om snel je doel te bereiken, kun je mogelijk stappen onbewust overslaan. Probeer te werken met checklists waardoor je in één oogopslag ziet welke stappen je nog moet nemen.
  Het vier-ogen principe!
  Vanwege je snelle manier van werken kunnen er zomaar foutjes in sluipen. Probeer tijdens je planning extra tijd in te plannen vóór de deadline voor een evaluatie met collega’s en stakeholders.-

UITVOEREN

Hoe voeren we uit
Elk brein heeft een voorkeursstijl in het uitvoeren. Breinen die aanhoudend uitvoeren, waarbij de gyrus frontalis inferior actief wordt, kunnen zich lang concentreren op één taak, blinken uit in herhalende taken maar kunnen moeite hebben met afleidingen. Breinen die dynamisch uitvoeren, waar de temporopariëtale junctie actief wordt, geven juist de voorkeur aan korte afwisselende taken in veranderende situaties, ze passen zich snel aan maar vinden langdurige taken lastiger. Beide kunnen gemakkelijk in de ‘flow’ komen, een mentale staat van concentratie en plezier tijdens uitdagende taken. Het is de ideale balans tussen verveling en stress, waar prestaties pieken.

Aanhoudend Uitvoeren 

Aanhoudende breinen hebben van nature de neiging om zich langere tijd op één taak of project te richten voordat ze naar iets anders gaan. Ze presteren vaak het best wanneer ze zich minstens 90 minuten kunnen focussen voordat ze van taak wisselen. Een van de grootste voordelen is dat ze veel vooruitgang kunnen boeken als er geen afleiding is. Omdat aanhoudende breinen langer nodig hebben om in de flow te komen, kunnen ze slechter presteren in een drukke omgeving met veel afleidingen. Daarom is het slim om een rustige werkplek te vinden waar ze zo min mogelijk gestoord worden en gefocust kunnen werken om zo hun productiviteit te maximaliseren.


Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Blokje voor blokje!
  Je kunt langdurig aan dezelfde taken werken zonder dat de kwaliteit daaronder gaat lijden. Zet deze kracht in door specifieke tijdsblokken te plannen waarin je je volledig kunt concentreren op deze taken.
  Opgeven, wat is dat?
  Je geeft zelden op bij moeilijke taken. Zorg ervoor dat je gefocust kan blijven werken, zodat je grote stappen kan zetten om je doel te bereiken.
  Lachend naar de finishlijn
  Je bent ontzettend doelgericht en kan voor langere tijd gefocust werken. Door je voortgang regelmatig te evalueren, behoud je je focus en blijf je gemotiveerd om je doelen te bereiken.

Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Ik ben gesloopt!
  Onafgebroken werken aan taken kan heel uitputtend zijn. Probeer daarom regelmatig pauzes in te plannen met reminders in je agenda, zodat je ze niet vergeet.
  Heb ik dit niet een uur geleden ook gedaan?
  Als je steeds hetzelfde routinematige werk doet, kun je je gaan vervelen. Hoewel je alert kunt blijven, kan de herhaling saai worden. Probeer taken af te wisselen en daag jezelf uit om dingen op een andere manier te doen.
  Wat was ik aan het doen?
  Als je van taak wisselt kan het even duren voor je weer in ‘de zone’ bent. Zorg dat je bij belangrijke taken niet gestoord wordt zodat je je focus kan behouden.

Dynamisch Uitvoeren

Dynamische breinen presteren het beste in hoog werktempo en snel veranderende werkomgevingen, waar taken snel wisselen. Ze kunnen snel in de flow komen, waardoor het ze minder stoort als iemand ze van hun werk onderbreekt. Omdat dynamische breinen uitblinken in drukke, dynamische werkomgevingen, kunnen ze zich gaan vervelen als ze te lang aan één en dezelfde taak werken of als er weinig variatie is. Daarom is het slim om afwisseling te creëren tussen opeenvolgende tijdsblokken of om taken en de werkomgeving wat leuker en uitdagender te maken.Sterke punten en hoe ze effectief in te zetten
 • Waarom niet nog meer projecten?
  Je presteert het beste bij veel afwisseling. Pak verschillende projecten op om jezelf uit te dagen om ze efficiënt tot een einde te brengen!
  In de ‘zone’!
  Je hebt weinig opstarttijd nodig om ergens in te duiken. Ga aan de slag met die nieuwe taak en kom direct in je flow.
  Multitasken, nee. Afwisseling, ja!
  Je kunt aan meerdere taken werken, maar natuurlijk niet tegelijkertijd. Organiseer je taken op een overzichtelijke manier en verdeel je tijd effectief tussen verschillende projecten.


Mogelijke uitdagingen en hoe ze te overwinnen
 • Was dat nog niet af?
  Door je behoefte aan variatie kan je soms van taak naar taak springen. Het risico is dat dingen niet afgerond worden. Zorg ervoor dat je een heldere planning maakt en je uitkomsten met collega’s bespreekt vóór je naar de volgende taak gaat.
  Moet ik dat echt weten?
  Soms is er weinig variatie in taken en heb je moeite om alert te blijven. Probeer bestaande taken op een vernieuwende manier aan te pakken om alert te blijven.
  Ik kan het allemaal tegelijkertijd, toch?
  Als je veel wisselt tussen taken kan dat leiden tot stress. Wees je bewust, bij de indeling van je tijd, dat het belangrijk is om eerst iets af te ronden voordat je begint aan iets nieuws.