Executieve Functies

Bij BrainsFirst maken we de fundamenten van menselijk presteren inzichtelijk door de prefrontale cortex te meten met behulp van vier verschillende games. Specifieker gezegd meten onze games de executieve functies van de prefrontale cortex. Het is essentieel om deze executieve functies te begrijpen, omdat ze de kern vormen van onze profielen. 

Executieve functies (EFs) stellen ons in staat om mentaal te spelen met ideeën, geven ons tijd om na te denken voordat we handelen, zorgen ervoor dat we met nieuwe en onverwachte situaties en uitdagingen kunnen omgaan, helpen ons verleidingen te weerstaan en stellen ons in staat om gefocust te blijven.

Als je geïnteresseerd bent, kun je kijken naar Ilja Sligte, mede-oprichter van BrainsFirst, die in deze video meer uitleg geeft over executieve functies.

Het belang van executieve functies

Executieve functies geven belangrijke handvatten om menselijk gedrag te begrijpen. Executieve functies zijn cognitieve functies die vereist zijn voor efficiënt, doelgericht gedrag, zoals kunnen plannen, flexibel kunnen zijn, acties gericht selecteren, informatie vasthouden in het werkgeheugen, feedback verwerking, foutdetectie, inhibitie en meer.

Executieve functies zijn cruciaal voor het effectief uitvoeren van elke willekeurige taak. Wil je een kopje koffie zetten? Zorg er dan voor dat je executieve functies paraat staan. Of een taak nu enkele minuten, uren of weken duurt, je hebt altijd de executieve functies van het brein nodig. Ze zijn cruciaal voor ons menselijk functioneren.

Het werkgeheugen is als het ware het ‘bewuste oog’ of ‘bewuste oor’ van je geest, waarin je alle informatie bewaart die nodig is voor denkprocessen en besluitvorming. Het werkgeheugen stelt je in staat om je inhibitie en aandacht aan te sturen. Vaak wordt werkgeheugen vergeleken met het random-access-geheugen (RAM) van een computer, omdat beide een cruciale rol spelen bij het tijdelijk opslaan en verwerken van informatie.

Aandacht fungeert als een bewuste lens waardoor je je kunt concentreren op wat op dat moment belangrijk is. Het is hierbij van belang om de relevante input te selecteren, je aandacht te richten op de juiste gedachten en de juiste motorische handelingen uit te voeren om een stap dichter bij je doel te komen. Aandacht speelt hierbij een cruciale rol.

Als je je aandacht ergens op richt, wordt specifieke informatie in jouw brein uitvergroot en treedt het op de voorgrond van je bewustzijn. Met inhibitie kun je de neiging onderdrukken om iets anders te doen dan de taak die voor je ligt. Inhibitie helpt je om bijvoorbeeld niet impulsief te reageren als iemand boos op je wordt.

Tot slot is er mentale of cognitieve flexibiliteit. Als je iets altijd op dezelfde manier doet en dat plotseling niet meer werkt, dan moet je het op een andere manier proberen of om advies vragen, zodat je nieuwe instructies in je werkgeheugen kunt plaatsen. Cognitieve flexibiliteit omvat creatief ‘out-of-the-box’ denken, het vermogen om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en de vaardigheid om je snel en flexibel aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden.

Als je echt diep in het onderwerp wilt duiken, raden we aan om het wetenschappelijke artikel “Executive Functions” van Adele Diamond (2013) te lezen.