De breinen van Mars en Venus op de werkvloer

Schrijver

Mike Keijser

Onderwerp Blog
Gepubliceerd op

17 mei 2019

Mannen versus vrouwen, kom maar op!
Vrouwen en mannen, zijn ze echt zo verschillend als Venus en Mars? Stereotypisch gezien worden vrouwen vaak gezien als socialer, gemotiveerder, beter met taal en betere multitaskers. Mannen daarentegen worden vaak gezien als beslissender, zelfverzekerder, sterkere leiders en meer analytisch. Maar is dit echt waar? Trends op de Universiteit tonen aan dat de klassieke divisie tussen alfa en beta studies niet meer bestaat. Meer en meer vrouwen schrijven zich in voor beta studies. We kunnen onszelf afvragen of het mannelijke en vrouwelijke brein dan ook echt verschilt? En wordt dit dan ook erkend door de wetenschap?

Praten over de wetenschap: vrouwen zijn betere multitaskers
Laten we een klassiek stereotiep voorbeeld nemen: vrouwen zijn betere multitaskers. Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd waaruit blijkt dat vrouwen inderdaad beter zijn multitaskers dan mannen (lees meer). Gedragsstudies tonen aan dat vrouwen betere resultaten behalen wanneer meerdere dingen tegelijkertijd doen dan mannen. Dit wordt ondersteund door een fMRI studie waarin multitasking gedrag wordt onderzocht (lees meer). Jonge mannen toonden een hogere toename van de ‘hersenactiviteit’ dan jonge vrouwen tijdens eenzelfde taak. Hieruit blijkt dat mannen meer ‘brainpower’ moeten gebruiken om dezelfde resultaten te bereiken als vrouwen. Hoe zit het met andere brein skills?

Het is waar: het brein werkt anders bij mannen dan bij vrouwen
De wetenschappelijk onderbouwde NeurOlympics games meten verschillende brein vaardigheden. Binnen deze verschillende vaardigheden, zijn er een paar kleine verschillen tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld, het mannen brein heeft vaak de neiging om iets sneller te zijn, terwijl het vrouwen brein juist meer neigt naar nauwkeurigheid. Ook, zoals in de hierboven beschreven studie aan heeft getoond zijn vrouwen over het algemeen betere multitaskers, terwijl mannen juist gemiddeld meer stressbestendig en veerkrachtig zijn. Toch vergt elke baan een veelzijdig pakket aan vaardigheden en juist het combineren van alle individuele talenten verwerpt de voorkeur voor één type van geslacht.

Gender neutrale assessment: let’s make brains matter
BrainsFirst gelooft in een gender neutrale assessment. Geslacht mag nooit een argument zijn om een kandidaat aan te nemen of af te wijzen. Het enige wat er toe doet zijn brein vaardigheden en of iemand goed past bij de baan. De modellen die wij creëren om kandidaten met het gewenste brein profiel te vinden zijn altijd uitvoerig getest, zodat geen enkel geslacht bevooroordeeld zal worden. Op deze manier is geslacht niet langer een bepalende factor in talent selectie, alleen de beste vaardigheden doen er toe!

Meer weten?
Wil je meer weten over de NeurOlympics? Neem contact op met Annemarein Braakman, zij vertelt je graag hoe zowel werkgever als medewerkers kunnen profiteren van selectie op basis van het brein.