Waarom en hoe de NeurOlympics “science based” zijn

NeurOlympics
BrainsFirsts game producten, de NeurOlympics, meten cognitie en uitvoerende vaardigheden. Onze games zijn ontwikkeld op een wetenschappelijke en brein gebaseerde wijze. Hoe?

Definieer graag!
“Science based” wordt op veel manieren en voor veel producten gebruikt. Echter, om een ​​wetenschappelijk verantwoord product te hebben, moet voldoen worden aan de volgende criteria:

  • Gebaseerd op objectieve feiten
  • Experimentele opstelling om een ​​hypothese te testen
  • Significante steekproef: voldoende aantal mensen dat aan het experiment deelneemt, om significantie te bereiken
  • Reproduceerbaarheid: het herhalen van het experiment op een later moment of door anderen geeft vergelijkbare resultaten
  • Testvaliditeit: de test meet wat het verondersteld wordt te meten
  • Gezichtsvaliditeit: de deelnemer ervaart dat de test transparant en relevant is
  • Test-hertest betrouwbaarheid: consistente testscores en kleine trainingseffecten

Games gebaseerd op experimenteel onderzoek
In de wetenschap, (neuro) psychologie om specifiek te zijn, worden sommige testen steeds opnieuw gebruikt, waardoor een solide basis wordt gelegd om de resultaten te interpreteren. Deze taken zijn in de loop der jaren verbeterd en geperfectioneerd, waardoor hoge kwaliteit is gewaarborgd en aan alle hierboven beschreven criteria is voldaan. Uit meerdere (neuro) psychologische onderzoeken hebben we gevalideerde taken geëxtraheerd waarvan bewezen is dat ze cognitieve vaardigheden meten, zoals werkgeheugen en aandacht. Deze denkvermogen testen werden vervolgens omgezet in onze gamified assessment.

Vaardigheden matchen met het brein
We hebben het wetenschappelijke gedeelte toegelicht. Maar wat betekent op het brein gebaseerd? Het betekent dat voor elke cognitieve vaardigheid die we meten met de NeurOlympics het meest cruciale hersengebied en bijbehorende functies bekend zijn. Om een voorbeeld te geven: gevoeligheid voor afleiding. De vaardigheid om afleiding in je omgeving te kunnen negeren en gefocust te blijven op je werk, is afhankelijk van activiteit in de superieure prefrontale cortex. Dit hersengebied communiceert nauw met andere ‘bewakingsonderdelen’ van je hersenen. Geïnteresseerd in de andere cognitieve vaardigheden en de hersengebieden waarvan ze afhankelijk zijn? Vraag een NeurOlympics trial aan.

De NeurOlympics hebben de test doorstaan!
We hebben succesvol deze gamified assessment gemaakt, maar hoe kunnen we garanderen dat de test meet wat het zou moeten doen en dat de kandidaten het relevant vinden?
Correlatie van NeurOlympics scores met klassieke IQ-testen laten zien dat uitkomsten geassocieerd zijn. De cognitieve scores voorspellen dus nauwkeurig iemands niveau van intelligentie. Daarnaast hebben we een grote database en data gedreven modellen (zie data gedreven) en werken we de scores bij telkens wanneer de machine “slimmer” wordt.
Voor de tevredenheid van de kandidaten plaatsten we de test in een aantrekkelijk jasje (zie gamified assessment). Bovendien zijn ze enthousiast over het meetinstrument, omdat het kan worden gebruikt voor sollicitaties en zelfinzicht. Het is ons gelukt een geldige test gemaakt. Wat is er nog meer belangrijk?

Beperken van trainingseffecten
Voor een sterk meetinstrument moet de data consistent zijn. De NeurOlympics vertonen een hoge test-hertest betrouwbaarheid, wat betekent dat een kandidaat ongeveer hetzelfde resultaat verkrijgt bij het later opnieuw deelnemen aan de test. Ook bleek uit ons onderzoek dat het oefenen van de games de scores niet veel beïnvloedt. Hierdoor kunnen we cognitie adequaat meten en iemands werkprestaties voor de toekomst voorspellen!