Tag Archives: vrouw

De breinen van Mars en Venus op de werkvloer

Lees het gehele artikel

Mannen versus vrouwen, kom maar op!
Vrouwen en mannen, zijn ze echt zo verschillend als Venus en Mars? Stereotypisch gezien worden vrouwen vaak gezien als socialer, gemotiveerder, beter met taal en betere multitaskers. Mannen daarentegen worden vaak gezien als beslissender, zelfverzekerder, sterkere leiders en meer analytisch. Maar is dit echt waar? Trends op de Universiteit tonen aan dat de klassieke divisie tussen alfa en beta studies niet meer bestaat. Meer en meer vrouwen schrijven zich in voor beta studies. We kunnen onszelf afvragen of het mannelijke en vrouwelijke brein dan ook echt verschilt? En wordt dit dan ook erkend door de wetenschap?

Praten over de wetenschap: vrouwen zijn betere multitaskers
Laten we een klassiek stereotiep voorbeeld nemen: vrouwen zijn betere multitaskers. Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd waaruit blijkt dat vrouwen inderdaad beter zijn multitaskers dan mannen (lees meer). Gedragsstudies tonen aan dat vrouwen betere resultaten behalen wanneer meerdere dingen tegelijkertijd doen dan mannen. Dit wordt ondersteund door een fMRI studie waarin multitasking gedrag wordt onderzocht (lees meer). Jonge mannen toonden een hogere toename van de ‘hersenactiviteit’ dan jonge vrouwen tijdens eenzelfde taak. Hieruit blijkt dat mannen meer ‘brainpower’ moeten gebruiken om dezelfde resultaten te bereiken als vrouwen. Hoe zit het met andere brein skills?

Het is waar: het brein werkt anders bij mannen dan bij vrouwen
De wetenschappelijk onderbouwde NeurOlympics games meten verschillende brein vaardigheden. Binnen deze verschillende vaardigheden, zijn er een paar kleine verschillen tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld, het mannen brein heeft vaak de neiging om iets sneller te zijn, terwijl het vrouwen brein juist meer neigt naar nauwkeurigheid. Ook, zoals in de hierboven beschreven studie aan heeft getoond zijn vrouwen over het algemeen betere multitaskers, terwijl mannen juist gemiddeld meer stressbestendig en veerkrachtig zijn. Toch vergt elke baan een veelzijdig pakket aan vaardigheden en juist het combineren van alle individuele talenten verwerpt de voorkeur voor één type van geslacht.

Gender neutrale assessment: let’s make brains matter
BrainsFirst gelooft in een gender neutrale assessment. Geslacht mag nooit een argument zijn om een kandidaat aan te nemen of af te wijzen. Het enige wat er toe doet zijn brein vaardigheden en of iemand goed past bij de baan. De modellen die wij creëren om kandidaten met het gewenste brein profiel te vinden zijn altijd uitvoerig getest, zodat geen enkel geslacht bevooroordeeld zal worden. Op deze manier is geslacht niet langer een bepalende factor in talent selectie, alleen de beste vaardigheden doen er toe!

Meer weten?
Wil je meer weten over de NeurOlympics? Neem contact op met Annemarein Braakman, zij vertelt je graag hoe zowel werkgever als medewerkers kunnen profiteren van selectie op basis van het brein.

De breinen van Mars en Venus op de werkvloer

Lees het gehele artikel

De breinen van Mars en Venus op de werkvloer

De mannen tegen de vrouwen!
Mannen en vrouwen, zijn ze echt zo verschillend als Mars en Venus? Als we kijken naar de stereotypes, worden vrouwen vaak gezien als socialer, meer motiverend, beter met taal en betere multitaskers. Aan de andere kant worden mannen gezien als besluitvaardiger, zelfverzekerder, sterkere leiders en meer analytisch. Maar is dit echt waar? Op de universiteit begint de klassieke scheiding tussen vrouwen en mannen in de vorm van alfa versus bèta steeds verder te verdwijnen. Meer en meer vrouwen studeren af in een bèta richting. We kunnen onszelf afvragen of er wel verschillen bestaan in de breinen van mannen en vrouwen? En of dit onderbouwd is door de wetenschap?

De wetenschap aan het woord: vrouwen zijn betere multitaskers
We nemen één klassiek stereotype als voorbeeld: vrouwen zijn betere multitaskers. Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd die onderbouwen dat vrouwen inderdaad betere multitaskers zijn dan mannen (artikel 1, artikel 2). Gedragsstudies tonen dat vrouwen beter presteren als ze veel verschillende dingen tegelijkertijd moeten doen. Dit wordt ook aangetoond in een fMRI studie waarin multitasken onderzocht werd. Deze studie liet ook zien dat mannen een hogere piek in ‘hersenactiviteit’ laten zien, wat geïnterpreteerd kan worden dat mannen meer ‘brainpower’ nodig hebben om hetzelfde resultaat te bereiken als vrouwen. Interessant! Maar hoe zit dat voor andere cognitieve skills?

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen
De op wetenschap gebaseerde NeurOlympics meet 16 verschillende cognitieve skills (link naar blog). Binnen deze verschillende skills zijn kleine verschillen tussen mannen en vrouwen zichtbaar. Bijvoorbeeld, mannen lijken over het algemeen wat sneller te zijn, terwijl vrouwen een wat hogere accuratesse laten zien. Daarnaast blijkt net als bij bovenstaande onderzoeken dat vrouwen iets beter kunnen multitasken, maar daarentegen lijken mannen weer wat stressbestendiger te zijn. Hoe dan ook: elke baan of functie vereist een combinatie van verschillende skills. Door te kijken naar een samenstelling van verschillende cognitieve skills, een cognitief profiel, verdwijnt de voorkeur voor één specifieke gender.

Gender neutraal assessment: de beste breinen voor de banen
BrainsFirst gelooft in het gender neutrale assessment. Gender zou nooit een argument moeten zijn om iemand aan te nemen of af te wijzen. Het enige wat telt is of de cognitieve capaciteiten van de kandidaat passen bij de functie. De modellen die wij gebruiken om kandidaten aan functieprofielen te matchen zijn zorgvuldig getest, zodat er geen gender bias aanwezig is. Op deze manier is gender geen factor in talentselectie. Alleen de beste breinen tellen!

Meer informatie over hoe BrainsFirst bias-free talent kan ontdekken? Neem contact met ons op!