Tag Archives: Quality of Hire

Verhoog vandaag nog de ROI van je recruitmentproces

verhoog roi recruitmentproces
Lees het gehele artikel

Human resources wordt soms beschouwd als een lastige industrie als het gaat om het rendement van investeringen (ROI). Vaak is het moeilijk om tot kwantificeerbare gegevens te komen met betrekking tot de werkzaamheden en doorgaans genereert de HR afdeling ook niet directe inkomsten (indirect wel natuurlijk). Investeringen in recruitmentprocessen  kunnen leidinggevenden hierdoor nerveus maken, omdat projecten en programma’s vaak geen tastbare resultaten op korte termijn opleveren. Hoewel het idee van een “meer diverse werkvloer” of een “grotere werknemerstevredenheid” een goede zaak lijkt, blijft het de vraag of dit zich direct vertaalt in een significante stijging van de omzet of een verbeterde productiviteit. Het berekenen van het rendement op de investering biedt HR-professionals toch een uitstekende manier om de waarde van het beroep en de daarbij behorende werkzaamheden aan te tonen. In deze blog geven we wat voorbeelden op hoe ook jij de ROI van jouw recruitment processen kunt verhogen.

Rendement op de recruitmentinvestering, welke factoren neem je mee?

Drie kwantificeerbare factoren die essentieel zijn om inzicht te krijgen in de ROI op je recruitmentproces zijn: aantal kwaliteitsvolle hires, time to hire en kostenbesparing. Aan al deze waarden zijn percentages en daarnaast ook financiële bedragen te hangen. Inzicht in bovenstaande facetten zijn van enorme toegevoegde waarde om het uiteindelijke rendement van de recruitment investeringen in kaart te brengen en bestaande twijfel rondom de HR investeringen weg te nemen

Het kwantificeren van ‘quality hires’

Hoe druk je als HR verantwoordelijke het aantal kwalitatief goede nieuwe collega’s uit in cijfers? Eerst is het van essentieel belang om te bepalen waar een quality hire aan voldoet en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van een ‘mis’-hire. Als je dit weet kun je een vergelijking maken tot eerdere hires die niet voldeden aan de eerder genoemde norm die je vooraf opgesteld hebt. Hierbij kun je de kosten van het recruitmentproces per kandidaat en de kosten van een mishire in acht nemen om tot een financieel kwantificeerbare maat te komen.

Het kwantificeren van de ‘time to hire’

De tijd en resources die het kost om tot de bovengenoemde kwaliteitsvolle hires te komen, is een andere nuttige recruitment metric. Des te korter dit proces is en des te minder kandidaten je hoeft te spreken om tot een passende hire met potentie te komen, des te hoger de ROI is. 

Kostenbesparing op het recruitmentproces

Door je te focussen op bovenstaande facetten kun je een grote winst boeken op je investering in het recruitmentproces. Deze kostenbesparing kan je per hire kwantificeren voor je huidige recruitmentproces, maar ook na het wijzigen van bepaalde stappen.. Mocht je meerdere veranderingen in je recruitmentproces doorvoeren is het aan te raden om dit stapsgewijs te doen zodat je de ROI kunt bepalen van elke wijziging.

Hoe draagt BrainsFirst Bij aan een verhoogde ROI op het recruitmentproces van klanten?

De afgelopen jaren heeft BrainsFirst meerdere organisaties geholpen bij het verbeteren van de ROI van het recruitmentproces aan de hand van game based assessments. Door baanbrekende neurowetenschap , gamification en op maat gemaakte selectieparameters te combineren hebben we onder andere:

  • het aantal ‘quality hires laten stijgen met zelfs 44% bij meer dan 15 verschillende klanten en verschillende vacatures. Met daarnaast een toename van tot 12 procent aan a-typische* hires die in de rol goed presteren. 
  • een verlaging van de time to hire tot we 20% gerealiseerd. 
  • een kostenbesparing van zo’n 20% op het recruitmentproces van veel van onze klanten bewerkstelligd door zowel de doeltreffendheid en efficiëntie van het proces te verhogen.
  • een afname van 91% van onbewuste vooroordelen tot stand gebracht.

Dit allemaal is mogelijk door de 100% remote preselectie tool: de NeurOlympics.

*We slaagden erin de acceptatiegraad te verhogen van 2 naar 12 procent. De unieke toepassing van gamified neuroscience stelde de klant in staat om duizenden sollicitanten online te beoordelen. De geselecteerde kandidaten blijken steeds vaker een a-typische achtergrond te hebben, maar voortdurend van enorme toegevoegde waarde te zijn.

BrainsFirst: Verhoog vandaag nog de ROI van je recruitmentproces

Wil jij weten hoe je ook de ROI van jouw recruitmentprocessen kunt verhogen? Neem dan vandaag nog contact op met Ivar Schot of download onze onepager over talent matching via onderstaand formulier.

Kies de tool van vandaag voor
de toppers van morgen.

BrainsFirst is het resultaat van 6 jaar grondig neurowetenschappelijk
onderzoek naar de biologische bouwstenen van menselijke prestaties.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Download dan onze onepager over het matchen van talent met onze Brain Games!