Tag Archives: Persoonlijkheid

Brains@Work: Kunnen we iemands persoonlijkheid bepalen op basis van diens stemgeluid?

Lees het gehele artikel

De wetenschap schrijdt snel voort, ook op het gebied van recruitment. In de rubriek Brains@work behandelen Bas van de Haterd en Ilja Sligte elke maand recente onderzoeken. Deze keer: kun je iemands persoonlijkheid inschatten op basis van diens stemgeluid?

Menig recruiter plaatst persoonlijkheid in de top-3 van succesfactoren van kandidaten. In de praktijk wordt de persoonlijkheid van een kandidaat echter bepaald op basis van een vragenlijst die de sollicitant zelf invult. Maar hier kleven twee nadelen aan:

 1. Sollicitanten kunnen zich anders voordoen door de vragenlijst niet oprecht of sociaal wenselijk in te vullen.
 2. Lang niet iedereen begrijpt alle woorden in de vragenlijst (goed), waardoor persoonlijkheidsvragenlijsten lang niet voor iedereen geschikt zijn.

De vraag is dan ook: zijn er alternatieve manieren om iemands persoonlijkheid vast te stellen, bijvoorbeeld op basis van iemand stemgeluid? Recent verscheen een wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp, uitgevoerd door Antonis Koutsoumpis en Reinout de Vries, beiden verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Key take-aways

 • Stemgeluiden kunnen iets zeggen over bepaalde eigenschappen van een persoonlijkheid. En dan met name over de mate van emotionaliteit en openheid van een persoon;
 • Andere relevante aspecten van persoonlijkheid, zoals betrouwbaarheid (“honesty”), extraversie, vriendelijkheid (“agreeableness”), zorgvuldigheid (“conscientiousness”) zijn niet betrouwbaar te koppelen aan stemgeluid;
 • De relatie tussen stemgeluid en emotionaliteit en openheid is wel zwak. Waarschijnlijk is maar 10 tot 15% van de verschillen te schatten op basis van stemgeluid;
 • Om gebruikt te kunnen worden in assessments is het belangrijk dat iemands persoonlijkheid betrouwbaar en valide wordt gemeten. Dit onderzoek geeft aan dat er aanwijzingen zijn dat er mogelijkheden zijn om hier iemands stemgeluid bij te betrekken, maar dat het nog te vroeg is om dit nu al in de praktijk toe te passen.

Het onderzoek in het kort

Aan het onderzoek hebben 138 mensen meegewerkt: 103 vrouwen en 35 mannen. Tijdens het onderzoek moesten de deelnemers

 1. vijf klinkers uitspreken (‘steady voice’-taak),
 2. een korte tekst en een aantal scenario’s voorlezen (‘continuous voice’-taak)
 3. een persoonlijkheidsvragenlijst (HEXACO) en een communicatiestijlen-vragenlijst (CSI) invullen.

Daarna keken de onderzoekers of er een verband was tussen het stemgeluid en de ingevulde vragenlijsten met behulp van correlatie-analyses.

De resultaten

Nu terug naar de vraag: is het mogelijk om uit de stemgeluiden van de deelnemers hun persoonlijkheid af te leiden? De resultaten zijn enerzijds verrassend te noemen, maar vallen anderzijds ook wat tegen. ​​

 • De onderzoekers vonden een significante correlatie tussen stemeigenschappen en emotionaliteit (De ‘E’ in HEXACO). Met name toonhoogte en spraaksnelheid leken iets te zeggen over de emotionaliteit van de persoon. Wel zijn de gevonden correlaties relatief zwak.
 • Emotionaliteit zoals gemeten met de communicatiestijlen-vragenlijst liet vrijwel precies hetzelfde patroon zien. Dit is belangrijk! Zeker als de verbanden zwak zijn, levert dit extra bewijs dat er relevante informatie uit stemgeluid is te halen.
 • Openheid (HEXACO) leek ook verband te houden met toonhoogte en het aantal spreekpauzes. Wel waren ook hier weer slechts zeer bescheiden correlaties zichtbaar.
 • Questioningness” uit de communicatiestijlen-vragenlijst lijkt op openheid en liet weer hetzelfde patroon zien.
 • Alle correlaties die in het onderzoek zijn gerapporteerd bleken (zeer) zwak, wat mogelijke praktische implementatie in assessments in de toekomst bemoeilijkt.
 • Alle andere aspecten van persoonlijkheid lieten geen duidelijk correlaties zien met stemgeluid.

Met andere woorden: het stemgeluid kan emotionaliteit of openheid onthullen, maar of dat ook bij iedere persoon lukt is nog maar de vraag.

Volledige artikel: https://www.werf-en.nl/brainswork-kan-stemgeluid-iemands-persoonlijkheid-bepalen/

Geen sociaal wenselijke antwoorden meer? Persoonlijkheid meten doe je zo

Lees het gehele artikel

Inzichten in het denkvermogen (cognitie) zijn de sleutel om tot optimale functionaliteit te komen op de werkvloer. Ons motto luidt dan ook “Match de cognitieve vraag & aanbod”. De NeurOlympics bieden dan ook de helpende hand bij het aan het licht brengen van de belangrijkste cognitieve bouwstenen van onze menselijke prestaties (Werkgeheugen, Anticipatie, Controle & Aandacht). Het matchen van denkvermogen en functievereisten is dan ook dé manier om de perfecte werknemer te vinden, maar denkvermogen is uiteraard niet het enige wat van belang is in de zoektocht naar de perfecte match.

Persoonlijkheid: meer inzichten in het dagelijks functioneren
Naast denkvermogen speelt persoonlijkheid ook een grote rol voor veel functies. Zo heeft een onderzoek onder leiding van professor Michael Mount aan de universiteit van Iowa aangetoond dat een bepaald patroon van persoonlijkheidskenmerken voorspellend is voor het succes in salesfuncties. De belangrijkste onderscheidende factor is hier verrassend genoeg niet de “zo populaire extraversie”, maar inschikkelijkheid. Inschikkelijke, consciëntieuze salesmanagers krijgen de hoogste beoordelingen en halen hogere targets. Studies als deze laten zien dat, door persoonlijkheid in kaart te brengen, je meer inzichten krijgt in iemands dagelijks functioneren( sociaal gedrag en interpersoonlijke communicatie). Deze inzichten zijn van enorme toegevoegde waarde bij het vinden van de beste mensen voor jouw functie.

BIG FIVE persoonlijkheidstest
Het meest gebruikte persoonlijkheidsmodel is de zogenaamde BIG FIVE (ook wel OCEAN genoemd). Dit is een wetenschappelijk onderbouwd, gevalideerd en betrouwbare persoonlijkheidsmaat waarmee, op een vrij eenvoudige manier, inzichten verkregen kunnen worden in de 5 hoofddimensies van persoonlijkheid: Openheid, Zorgvuldigheid, Extraversie, Inschikkelijkheid en Emotionele stabiliteit (Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness & Neuroticism). Veel persoonlijkheidstesten proberen dan ook deze vijf persoonlijkheidskenmerken in kaart te brengen. Over het algemeen worden hier lange, saaie en zeer uitgebreide vragenlijsten voor gebruikt met vragen in elk van de vijf persoonlijkheidskenmerken.

Gevaar van persoonlijkheidstesten in HR: stop het faken
Helaas zijn veel tests die proberen de BIG FIVE in kaart te brengen erg gevoelig voor sociaal-wenselijkheid. Deze gevoeligheid voor sociaal-wenselijkheid maken deze tests helaas weinig geschikt voor de HR praktijk. Door het geven van ingestudeerde of sociaal wenselijke antwoorden op dit soort tests kunnen deelnemers ervoor zorgen dat ze perfect passen bij de functie omschrijving en zich anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Zo kan je bijvoorbeeld zeggen dat je van feestjes, vreemde mensen en wisselende contacten houdt, terwijl je eigenlijk heel introvert bent. Door het geven van foutieve antwoorden hou je als sollicitant niet alleen de recruiter voor de gek, maar kan je indien je aangenomen wordt bij de desbetreffende functie toch tegen een hoop problemen aanlopen omdat de functievereisten toch in strijd zijn met jouw persoonlijkheidskarakteristieken.

BrainsFirst presents: Persoonlijkheidstest 2.0
BrainsFirst heeft in de afgelopen 3 jaar de ideale persoonlijkheidstest ontwikkeld (op basis van de BIG FIVE en gedegen wetenschappelijk onderzoek). In deze test worden de effecten van sociaal wenselijke antwoorden geminimaliseerd. Door gebruik te maken van adjectieven en de kandidaten onder tijdsdruk te plaatsen worden deelnemers getriggerd om zo eerlijk en intuïtief mogelijk te antwoorden. De tijdsdruk maakt dat je eerste ingeving moeilijker te corrigeren is, omdat je hier simpelweg geen tijd voor hebt. Te trage en dus ‘verdachte’ antwoorden worden hierdoor dus zo goed als onmogelijk. Beter krijg je het nergens. Nog een bijkomend voordeel is dat de test veel minder energie kost en veel minder lang duurt dan gangbare vragenlijsten. Met behulp van de persoonlijkheidstest van Brainsfirst kunnen persoonlijkheidskenmerken al in 5 minuten correct in kaart gebracht worden.

Meer weten over onze persoonlijkheidstest?
Hoewel de persoonlijkheid 2.0 al uitvoerig getest is, en al veel recruiters de helpende hand heeft kunnen bieden, is het cruciaal om extern en onafhankelijk gevalideerd te worden. Het gaat hier immers om tools, en tools zijn alleen nuttig als ze een bewezen toegevoegde waarde hebben op datgene wat relevant is voor wat jij zoekt. Persoonlijkheid op een nieuwe en betere manier meten is daar een goed voorbeeld van.

Ben je geïnteresseerd geraakt in de NeurOlympics en de Persoonlijkheidstest van BrainsFirst en wil je meer weten? Neem dan contact op met Ivar Schot, hij vertelt je hier graag meer over.