Tag Archives: AI

6 tips: hoe selecteer je het juiste assessment voor jouw organisatie

Lees het gehele artikel

Is AI een enge bias-machine die recruitment onmenselijker en slechter maakt? Welnee, mensen worden uiteindelijk aangenomen door mensen. De machine kan hierbij je vriend en gids zijn. Een vriend omdat je samen met de machine bergen werk verzet op een manier die zonder machine  menselijkerwijs onmogelijk is. De machine fungeert als gids omdat je zelfs voordat je bent  

uitgenodigd voor gesprek je werkwijze en aannames zorgvuldig kan toetsen. Dit kan je alleen maar doen als je er op vertrouwt. Dit vertrouwen moet echter verdiend worden, want er rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van recruitment als poortwachters van de  toekomst van een organisatie. 

Hoe verdient een oplossing het vertrouwen van een recruiter? Het is eenvoudig als je recruitment vergelijkt met een andere situatie. Stel dat je de verantwoordelijkheid over een survival tocht in  de woestijn met een groep. Je wilt keuzes maken over welke auto je wil kopen. Dit apparaat is  heel belangrijk, want wordt letterlijk je gids voor cruciale beslissingen. Waar moeten de  fabrikanten aan voldoen?  

Deugdelijk. – Een goede langdurige goede reputatie in het zelfstandig ontwikkelen van motoren onderdelen en carosserie. 

Verantwoordelijk: De fabrikant heeft de techniek zelf in huis. Het is geen schimmig spel van onderaannemers. 

Betrouwbaar: De fabrikant maakt auto’s die bewezen hebben te blijven rijden. 

Valide: De auto ziet er niet alleen leuk uit in een showroom langs de A2, maar presteert ook daar waar er gepresteerd moet worden. 

Transparant: De onderdelen zijn kenbaar en leverbaar en sluiten aan bij standaarden op locatie: een monteur kan de motorkap opentrekken en de auto repareren. 

Als dit de kwaliteitseisen zijn voor een vakantie, waarom zou het dan anders zijn voor recruitment? Zou je niet dezelfde standaarden moeten hanteren? Wij vinden van wel. Hier lees je wat de 6 principes zijn waar wij aan vasthouden in het ontwikkelen van responsible AI.

01. De tool moet iedereen van 8 tot 80 een eerlijke kans geven ongeacht opleiding

De meeste tests en tools gebruiken complexe taal of zijn ingewikkeld om te begrijpen.  Voorbeelden zijn competentietests als verbale intelligentie (analogieën) of games met  ingewikkelde spelachtige elementen waarvoor de instructie in feite al een assessment is. Andere  tests worden te snel te moeilijk, met uitval als gevolg. Hierdoor scoren mensen met bepaalde  achterstanden onterecht veel lager. Onze oplossing was een batterij van 4 zeer eenvoudige  games met simpel taalgebruik die zich adaptief en spelenderwijs aanpassen aan de speler. Gamers hebben geen voordeel en grote Nederlandse normgroepen maken het mogelijk altijd effectiviteit en doelmatigheid van de NeurOlympics door te rekenen en onze partners inzage te  geven in de effecten van de tests.

02. De tool moet bias door gender zo goed mogelijk uitsluiten

Alle gangbare tests en tools die in het westen in de markt zijn, zijn gefinetuned op de westerse hoog opgeleide student. Veel van de keuzes in deze tests pakken ongelukkig uit voor mensen met andere achtergronden. Dit is het beste te zien in de grote gaps tussen verschillende  culturen in IQ. Persoonlijkheidstests laten enorme verschillen zien tussen mannen en vrouwen en wat mensen van verschillende culturen over zichzelf zeggen in domeinen als extraversie, consciëntieusheid of dominantie. Games die claimen sociale competenties als empathie te meten of bijvoorbeeld risicogedrag leiden tot sterke bias. Hierdoor vielen veel tests die leuk zijn om te doen, ‘face validity’ hebben omdat ze zo direct lijken te meten wat je wil weten, of zo leuk zijn om te doen of allemaal af. Wij kozen er daarom voor om alleen de pure executieve functies zeer goed te meten, de cognitieve hersenfuncties die universeel aanwezig zijn bij alle mensen met alle achtergronden en de enige bewezen universele voorspellers zijn voor toekomstig gedrag.

03. Talent en aanleg moeten altijd vertaald kunnen worden naar de relevante context

Tests meten iets wat je niet kan zien en voorspellen hiermee gedrag. Het is in deze vertaling van  cognitie naar context waar veel in semantiek verloren gaat en gewonnen kan worden. Containerbegrippen als ‘learning agility’, ‘netwerken’, ‘klantgerichtheid’ of ‘creativiteit’ zijn anders  voor een onderzoeker dan voor een wijkagent. Dit klinkt triviaal maar het is het niet, want de meeste tools doen generieke uitspraken over dergelijke competenties. BrainsFirst lost dit in vijf stappen op. Met stakeholders bepalen onze gedragspsychologen eerst per functie welke hele concrete doelgedragingen gewenst zijn in de (nabije) toekomst. Vervolgens vertalen wij dit naar een cognitief breinprofiel, dat wij toetsen op doelmatigheid tegen onze grote database. Wanneer de kandidaat heeft gegamed, worden de gamescores direct afgezet tegen het doelprofiel. De matchscore dient als beslissingondersteunende benchmark bij beslissingen voor recruiters en loopbaanadviseurs. In een gestructureerd interview kan tenslotte weer op gedragsniveau met de kandidaat of professional worden ingegaan op de specifieke match tussen aanleg, context en eventueel compenserende gedragsstrategieën. Zo blijft het altijd concreet ‘op de bal’, eerlijk en relevant voor beide partijen binnen verschillende contexten. 

04. De tool moet je échte talent meten, niet wat je wil zijn of hoe je over wil komen

Heel veel mooie tests, zoals de BIg5 / OCEAN persoonlijkheidsvragenlijsten, drijfverentests,  situational judgement games of games die bijvoorbeeld creativiteit of impulsiviteit of sociale vaardigheden meten, zijn gebaseerd op de aanname dat de deelnemer er geen belang bij heeft om op een bepaalde manier over te komen: Er wordt geen rekening gehouden met oefenen, de kandidaten vullen de test in zoals ze echt zijn en daarna wordt er een match bepaald. Hier is in de relatie tussen werkgever en potentiële werknemer natuurlijk nooit sprake van. Iemand die solliciteert op een netwerkfunctie weet uiteraard wel hoe ze extravert moet overkomen. Het is geen rocket science om te bedenken als accountant hoe je weinig impulsief of conservatief moet overkomen bij een game. Sociale wenselijkheid is een astronomisch probleem en voor alle grote tests zijn er oefenplatforms en handleidingen beschikbaar, wat ook het risico op fraude vergroot. De NeurOlympics bestaan uitsluitend uit games die voldoen aan de volgende drie kenmerken. De games maken geen gebruik van zelfrapportage, er is geen ‘handleiding’ te  verzinnen en veel oefenen leidt niet tot een voorsprong ten opzichte van andere kandidaten.

05. De tool moet wetenschappelijk best practice zijn, want alleen zo heeft het waarde

Alle tools en tests claimen betrouwbaarheid. Bij ons weten is er geen enkele andere test in de  markt met een wetenschappelijke betrouwbaarheid van boven de .8 ongeacht leeftijd en  achtergrond. Ook ‘validiteit’ wordt universeel geclaimd door alle partijen van traditioneel naar gamified. Dit kan nooit want er is niet zoiets als 1 validiteit. Het moet telkens weer getoetst worden in een nieuwe context, gedemonstreerd en overlegd worden. Zo zijn veel games gevalideerd tegen tests als Cantab, die bedoeld zijn om problemen te detecteren bij patiënten, niet om  verschillen in normaal functionerende individuen te duiden waardoor ze ongeschikt zijn voor  talentherkenning en -ontwikkeling.. BrainsFirst is opgericht door wetenschappers van de UvA en hanteert hoogste wetenschappelijke standaarden. Onze statistische modellen zijn geheel kenbaar en in werking en doelmatigheid uitlegbaar aan partner en individu volgens  AVG/GDPR. Alle validiteit cijfers worden continu doorgerekend en gemonitord en worden in volledige openheid door eigen in-house wetenschappers gedeeld met onze partners. Alleen zo kan de tool van blijvende waarde zijn voor beide kanten van de interview- of gesprekstafel.

06. De tool moet van blijvende waarde zijn voor het individu: het breinpaspoort

Een assessment is niet zomaar een testje. Het is een investering van een individu om iets te bereiken. Een individu met ambities, maar ook angsten en onzekerheden. Hoe mooi zou het zijn als die test van blijvende waarde zou zijn, niet alleen om de baan te krijgen, maar ook om het dagelijks gedrag aan te passen? En productiever te werken, vitaler te worden? BrainsFirst is er ontzettend trots op dat de harde keuzes die we hebben gemaakt in wat niet te doen, maar ook vooral wat wel heel goed te doen, ons in staat hebben gesteld om met de NeurOlympics, die aanvankelijk vooral ontwikkeld waren voor instroom inmiddels waarde kunnen geven in de hele talent lifecycle. We geven nu direct concreet gedragsadvies aan alle kandidaten, we geven studieadvies aan scholieren en studenten op scholen en universiteit, we geven carrière- en  reskillingadvies aan werknemers en loopbaancoaches bij doorstroom en uitstroom (o.a Rotterdam, Noloc en ManPower) en geven geïndividualiseerde brein-gebaseerde coaching op werkgedrag en work-life balance ten behoeve van vitaliteitsbevordering en burnoutpreventie (A’dam UMC). Dankzij onze principes kan een testafname altijd dezelfde vier games van blijvende waarde zijn voor iedereen. Het geeft een pure en eerlijke en betrouwbare inzage in dat wat ons allemaal zo uniek maakt, ons brein. 

Heb je meer vragen dan onze blog beantwoord? Neem gerust contact op met Annemarein of Ivar van Customer Succes en Sales.

Bias vrij selecteren door een computer algoritme?

|
Lees het gehele artikel

In een serie van 3 blogposts gaan we dieper in op het fenomeen bias in selectieprocessen. Bias, en daarmee discriminatie van sollicitanten, is vaak onbedoeld maar heeft een negatief effect. Volledig zonder bias selecteren is heel lastig maar je kunt wel een aantal maatregelen treffen.

Artificial intelligence wordt al jaren genoemd als oplossing om een goede efficiënte screening te maken uit grote aantallen CV’s. Het is soms nog wat onduidelijk wat AI wel en niet kan, omdat het zo’n breed begrip is. Maar als het aankomt op de war for talent speelt AI een heel specifieke rol: nauwkeurigere en efficiëntere voorspellingen doen van prestaties en vaardigheden van een kandidaat. Het kan op die manier ook helpen om bias uit de eerste stappen van het selectieproces te halen. Het is belangrijk om een heldere definitie te gebruiken van AI in selectie. AI is: “Het vinden van patronen die door mensen vaak niet gezien worden door middel van het analyseren van grote hoeveelheden data”. Deze patronen worden omgezet tot algoritmen die vervolgens gebruikt worden voor het maken van beslissingen die het selectieproces objectiever (lees met minder bias) en sneller moeten maken.
AI kan – in tegenstelling tot traditionele wervingsmethoden – patronen vinden die je met het blote oog niet ziet zonder afgeleid te worden door irrelevante achtergrondinformatie.

De voordelen van AI in selectieprocessen
Het gebruik van instrumenten gebaseerd op AI brengt veel voordelen met zich mee in recruitment:

  • Verhoging van de kwaliteit van de match
  • Tijdsbesparend
  • Betere kandidaat assessment
  • Verminderen van bias

Maar kijk uit, het lijkt nu dat er alleen maar voordelen zijn terwijl er over de laatste 2 punten nog wel wat gezegd moet worden. AI en de algoritmes kunnen de menselijke (on)bewuste beoordeling uit het selectieproces halen, dat is positief. Maar je moet hier wel alert zijn dat AI modellen meestal een resultaat zijn van de data die je erin stopt (de training data set). We zien vaak dat dit datamodellen zijn van high performers of van andere uniforme groepen medewerkers in de organisatie die bepaalde kenmerken delen.
Op basis hiervan wordt een ‘model kandidaat’ gemaakt waarmee de sollicitanten worden vergeleken. Hier komt een voorspelling uit over de match tussen de kandidaat en de functie. Dit klinkt theoretisch veelbelovend. Maar als er bias zit in je data of je training data set en de algoritmen worden hier niet op gecorrigeerd zal AI het probleem van bias in selectie alleen maar versterken.

Subtiele en onbedoelde bias door AI
Als je voetbalprestaties bij 15-jarigen gaat voorspellen, zie je dat de oudste jongens in de selectie – geboren in januari, februari of maart – vaak de beste voetballers zijn. Dit komt doordat jongens van 15 jaar nog volop in de groei zijn en de net iets oudere jongens zijn fysiek superieur en lijken daardoor betere voetballers. Over dit fenomeen is een prachtig boek geschreven door Malcom Gladwell; “Outliers, the Story of Success”. Bias krijgt opeens de vorm van een geboortemaandeffect. Belangrijk is dus dat je moet proberen te voorkomen dat je dataset die gebruikt wordt voor het algoritme zuiver is. Het is niet altijd transparant hoe een algoritme tot stand is gekomen waarmee de maatschappelijke acceptatie ter discussie staat. Kandidaten vragen zich (terecht) af of de criteria waartegen zij zijn afgezet wel correct zijn. Wie kan hen geruststellen dat het algoritme niet selecteert op leeftijd bijvoorbeeld?

Wat kun je doen om AI in je selectieproces zo goed en objectief mogelijk in te zetten?

  1. Vraag actief persoonsgegevens uit: vraag kandidaten toestemming om hun persoonsgegevens te analyseren en de data zo te kunnen normaliseren om bias tegen te gaan.
  2. Breng onbewuste biases in kaart: pas als je weet dat er bias is kan je deze actief tegengaan.
  3. Blijf inclusiviteit en diversiteit bijhouden: blijf bijhouden of de maatregelen die je neemt daadwerkelijk inclusiviteit en diversiteit bevorderen. Doe regelmatig onderzoek en bespreek de resultaten met je (HR) team.
  4. Doe goed onderzoek naar de tool die je gebruikt: wat zijn de claims van de leveranciers en hoe kunnen ze die bewijzen. Is de tool wetenschappelijk ontwikkeld en onderbouwd of is het meer een flashy moderne tool waar meer aandacht is besteed aan de experience en minder aan het onderzoek?

Conclusie; AI is geen tovermiddel
Bias in het selectieproces vermijden is lastig, zelfs als je het aan een computer overlaat moet je hier alert op blijven. Door vooraf zoveel mogelijk onbewuste biases in kaart te brengen en hierop blijft corrigeren verminder je de kans dat je een kandidaat uitsluit op basis van (on)bewuste bias. Het blijft belangrijk om continu je kennis van nieuwe technologie en AI op te frissen om zo de beste keuzes te maken voor het recruitmentbeleid.

Download ons E-Book
Ben je benieuwd hoe je de bias in jouw selectieproces kan verminderen? Download dan ons E-Book over diversiteit op de werkvloer via onderstaand formulier.