Geplaatst: 15 feb, 2023

Persbericht: “Waarom blijven we een vierkantje in rond gaatje proppen?”

Zero talent waste-missie biedt structurele arbeidsmarktoplossing

Bijna 6 op de 10 vacatures worden niet of met moeite vervuld. Dat concludeert UWV na onderzoek onder ruim 4.500 werkgevers. Nooit eerder zat de arbeidsmarkt zo op slot. De genoemde oplossingsrichtingen? Langer uitzetten vacature, spelen met arbeidsvoorwaarden of lanceren van lollige werving-site. Lapmiddelen die niet verder reiken dan de oppervlakte. Kan het anders? Ja. BrainsFirst introduceerde met succes een nieuwe talent-eenheid die tot onder de motorkap reikt: deep skills. Het aantal onverwachte matches bij opdrachtgevers nam significant toe en dat is pas het begin. “Wij gaan voor ‘Zero talent waste’.”

In 2018 besefte hersenwetenschapper Dr. Ilja Sligte dat de selectiecriteria die Luchtverkeersleiding Nederland had opgesteld niet leidde tot het gewenste aantal geschikte nieuwe rekruten per jaar. Namens de door hem mede opgerichte scaleup BrainsFirst stelde Sligte voor anders naar talent te kijken om deze talent-opstopping te doorbreken. “We kijken met hen nu primair naar dieper liggende skills, op breinniveau,” licht hij de jarenlange samenwerking met de op Schiphol gevestigde werkgever toe. “Dat levert verrassende matches op die deels los staan van cv, opleiding, vakkenpakket, cijferlijst of interesses.”

Deze deep skills-methode gaat om het herkennen van aanleg voor hele concrete, onderliggende vaardigheden die als basis dienen voor het aanleren van kennis en kunde. Elk brein is volstrekt uniek. “Als je van nature goed bent in patronen herkennen en zowel snel als accuraat kunt werken, dan zul je bepaalde vaardigheden die bij een beroep als financieel controller, EHBO-arts of software-tester horen snel eigen maken. En vice versa. Wij mappen breinen en matchen die met banen,” stelt BrainsFirst-oprichter Eric Castien. “Talent is grotendeels onzichtbaar en moeilijk te vangen. Door als het ware onderwater te kijken, blijf je niet langer staren naar dat topje van de ijsberg. En ga je voorheen verborgen matches ineens wel zien.”

Van Messi tot maintenance engineer
Zes jaar wetenschappelijk onderzoek naar de link tussen brein en baan bracht Castien en z’n breincompagnons Ilja Sligte en Andries van der Leij langs uiteenlopende talent-kweekvijvers. Van de KNVB Campus in Zeist via kantoorpersoneel bij Gemeente Rotterdam, optiehandelaren van IMC, juristen aan de Zuidas, programmeurs in de regio Utrecht en artsen-in-opleiding bij Amsterdam UMC. Neurowetenschapper Sligte: “Elke rol of baan vraagt iets specifieks van het brein. Als je kijkt naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, dan passen de potjes en deksels steeds minder. Met opstoppingen in vrijwel elke sector tot gevolg. Waarom? Werkgevers proberen met man en macht vierkantjes in ronde gaatjes te proppen. Wij zijn in staat om naar deep skills te kijken en brengen zo de vastgelopen talent matching juist weer in stroomversnelling. Of het nou gaat om topvoetbal, engineering, finance, gezondheidszorg of IT: zoek primair naar de match tussen breinpotentieel en baanprofiel.”

Missie #zerotalentwaste: EU-framework als grensoverschrijdende basis
Arbeidsmarktexperts noemen de laatste tijd de ‘skills-based approach’ als Haarlemmer olie voor de arbeidsmarktfricties. Sligte: “Die verfijning van beroep of functie naar een cluster vaardigheden is een goede stap. Waar het nog knelt is: hoe slaag je erin om subjectiviteit en bias uit al die woordjes te halen? Agility, lerend vermogen, aandacht, probleemoplossend vermogen: hoe kwantificeer je ze en laat je elk talent letterlijk en figuurlijk meetellen? Door breinfuncties te meten en uit te drukken in cijfers slagen we hierin veel beter dan de traditionele methoden. Dat biedt een robuuste, duurzame basis om vervolgens te gaan matchen. Doordat we aan de hand van het European framework for Skills, Competencies and Occupations (ESCO) alle banen in de Europese Unie met breintypen hebben gekoppeld, is het voor werkgevers eindelijk mogelijk om onderwater te gaan herkennen wat ze nu boven water zoeken. Zo ga je het structureel verspillen van talent tegen. Ik verwacht dat op deze wijze honderdduizenden talenten gematcht zullen gaan worden de komende jaren. ”


Geplaatst: 26 jan, 2023

Getting to Zero Talent Waste

Zero Talent waste. This concept is becoming increasingly important for organizations. It can help as they look to become more efficient, competitive, and sustainable in today’s rapidly changing business environment. Not only that, thinking in terms of Zero Talent Waste helps organizations embrace diversity and inclusion. But what is it exactly? 

Zero talent waste is a simple concept. It’s based on the idea that organizations should use all of their available human resources in an efficient and effective manner. That sounds dry and managerial, but in reality it’s not. 

What Zero Talent Waste means

What it means is that every talent has found their place to grow and excel.

That every employee can discover, explore and utilize their talents to their full potential.

It means a rise in productivity as well as job happiness. This in itself helps to spice up the sometimes difficult relation between a company’s CFO and CHRO. 

It should mean no more bias. A world where any talent can reach their full potential, regardless of gender, background or sexuality.

In other words, commiting to zero talent waste means striving to make sure that every employee is fully engaged and contributing to the company’s success. Zero Talent waste could be the ultimate win-win. It allows organizations to save money, improve productivity, and boost employee morale, all at once.

Why we should strive for Zero Talent Waste

The benefits of net zero talent waste are numerous. Perhaps the most obvious is that it helps organizations to become more efficient and productive. When all employees can use their talents to the fullest potential, the organization is able to get more done with fewer resources. This can lead to cost savings and increased competitiveness. 

Additionally, organizations that have a culture of net zero talent waste tend to have higher employee engagement and job satisfaction. This then leads to lower turnover and increased productivity. 

After all, when employees are more satisfied with their jobs feel that they are valued and that their contributions are important. This can lead to increased employee retention and a more positive work environment. The other side of the coin is also true. When employees are frustrated and no longer fully engaged, it can create an uncooperative work environment. This then negatively affects the morale of the rest of the team.

This all means that organizations with happy and productive teams that are are less likely to constantly need to recruit and train new employees.

All of these benefits mean that, when an organization works towards zero talent waste, they become more sustainable. After all, any company is just as good as its team. When that team is happy, productive and constantly improving, that benefits the organization in the short and long run.

Diversity and Inclusion

Getting to zero talent waste is important for diversity and inclusion because it ensures that all employees are able to contribute their unique skills and perspectives to the organization. When employees can’t put their skills to their best use, it leads to frustration. This can lead to disengagement, dissatisfaction, and turnover. All of this disproportionately affects underrepresented groups. 

By identifying and utilizing the skills of all employees, organizations can create a more inclusive and equitable workplace where everyone has the opportunity to contribute and succeed.

7 Ways to get to Zero Talent Waste

So, how can organizations work towards net zero talent waste? Here are a few strategies that can help:

  1. Match talent with jobs: Organizations and employees should understand where their talents lie. After all, if you don’t know what they are, how can you use them to their full potential? But to know who has which talents, we need to have a deeper and more fundamental understanding of what talent is. For that we have to look at their brains and match their deep skills with what the job demands of them.
  2. Develop career development plans: So you know where the talents of your employees lie. You should develop career development plans for employees to help them reach their full potential. This can include training, mentoring, and other forms of support.
  3. Foster a culture of collaboration: Organizations should foster a culture of collaboration in order to encourage employees to share their skills and knowledge with one another. This helps people reach their full potential together.
  4. Encourage employee mobility: Organizations should encourage employees to move around within the organization in order to gain new skills and experiences. This works especially well in conjunction with the development plans discussed above.
  5. Implement flexible work arrangements: Organizations should implement flexible work arrangements, such as telecommuting and flexible schedules, in order to make it easier for employees to balance their work and personal lives. 
  6. Invest in employee engagement: Organizations should invest in employee engagement programs in order to keep employees motivated and engaged. This can include things like employee recognition programs, employee appreciation events, and other forms of recognition.
  7. Encourage employee feedback: Organizations should encourage employee feedback in order to get a better understanding of what employees need in order to be successful. This can include things like employee surveys, focus groups, and other forms of feedback.

The Next Step: Going ‘Skills-Based’

You can implement the 7 strategies above right now to help you get closer to zero talent waste. But in the long term we need a new way of looking at talent and organizing work. Luckily, this new way of looking already exists, in theory. It’s called the Skills-Based organization.

Skills-based working is a method of organizing and managing employees based on their specific skills and abilities. This approach helps organizations identify and utilize the unique strengths of each individual employee, rather than viewing them as interchangeable parts. By focusing on the skills of each employee, organizations can better match them with the tasks and projects that best suit their abilities, leading to increased productivity and job satisfaction.

One of the key benefits of skills-based working is that it helps organizations achieve zero talent waste. Talent waste occurs when employees are not putting their skills to their best use. By identifying and utilizing the skills of each employee, organizations can ensure that all talent is being used to its fullest potential, leading to increased efficiency and effectiveness. 

Not only that, but skills-based working can help organizations identify and address any skills gaps within their workforce, allowing them to better plan for future growth and development.

Making Every Talent Count

Ultimately, working towards net zero talent waste is about creating an organizational culture that values and utilizes all of its human resources. This can help organizations to become more efficient, productive, and sustainable, which is essential for success in today’s rapidly changing business environment. Organizations that are able to effectively use all of their human resources will be better positioned to compete and succeed in the years to come.


Geplaatst: 19 jan, 2023

Aandacht A.U.B!

Heb ik je aandacht? Geweldig! Dan zal ik je iets vertellen over aandacht en hoe het meten van het aandachtsvermogen inzicht kan geven in iemands prestaties op de werkvloer. Tegenwoordig wordt ons aandachtsvermogen vaak tot het uiterste getest, door de enorme hoeveelheid informatie waaraan we onszelf blootstellen. Het vinden van de juiste informatie in deze enorme hoeveelheid informatie kan soms lijken op het zoeken van een naald in een hooiberg. Desondanks dat we het onszelf moeilijk maken, zijn we nog steeds zeer goed in het onderscheiden van relevante en irrelevant. Dit stelt ons in staat om taken die op het eerste gezicht onmogelijk lijken toch te voltooien. Dit is allemaal mede mogelijk door onze aandachtsvaardigheden. Maar wat is aandacht eigenlijk?

Wat is aandacht?
Je kunt aandacht beschouwen als een spotlight. Een spotlight die alleen maar de dingen belicht waar je op dat moment jouw aandacht op richt. Maar aandacht heeft niet alleen betrekking op het focussen op één bepaald iets, het is ook betrokken bij het onderdrukken van alle concurrerende informatie en beïnvloedt de perceptie van alle prikkels om ons heen. Terwijl je dit leest, zijn er talloze bezienswaardigheden, geluiden en sensaties om je heen. De druk van je voeten tegen de grond, de aanblik van de straat uit een nabijgelegen raam, de zachte warmte van je shirt, de herinnering aan een gesprek dat je eerder had met een vriend. Al deze factoren concurreren om jouw aandacht, maar alleen het meest relevante bereikt het bewustzijn.

De multitasking mythe
Aandacht is beperkt. We willen onszelf (en anderen) er echter vaak van overtuigen dat we multitasking helden zijn. Dat we met 120km/h over de snelweg kunnen razen terwijl we een sms’je verzenden en tegelijkertijd onze make-up in de achteruitkijkspiegel bij kunnen werken. Echter, eerder onderzoek heeft aangetoond dat multitasking niet echt bestaat en slechts een aandacht switching techniek is. Sommige mensen zullen hier beter in zijn dan anderen, maar multitasking resulteert altijd in een lagere efficiëntie en kost meer energie. Omdat aandacht een beperkt middel is, moeten we selectief zijn in waar we ons op focussen en wat we negeren.

Aandacht op de werkvloer
Wat zegt jouw prestatie op aandacht over hoe je functioneert in een werksetting? Aandacht is een belangrijke bouwsteen voor vaardigheden als; besluitvorming, operationele snelheid, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen en zelfreflectie. Mensen die hoog scoren op aandachtstaken zullen sneller en nauwkeuriger kunnen handelen in situaties waar veel informatie beschikbaar is. Ook zijn ze in staat om gedurende lange periodes een constant productieniveau te handhaven en zijn ze relatief goed in het inschatten van welk gedrag in een bepaalde situatie gepast is en welk gedrag juist niet. Wanneer iemand laag scoort op aandacht kan dit zelfs leiden tot 20% lagere productiviteit op het werk in vergelijking tot iemand die hoog scoort. Aandacht kan gezien worden als een belangrijke factor bij het bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie.

Banen die veel aandacht vereisen
Vooral werkomgevingen waar veel verschillende vormen van informatie tegelijkertijd aan bod komen vereisen iemand die goed scoort op aandacht. In het geval van een luchtverkeersleider is het bijvoorbeeld essentieel om uitzonderlijk goede aandacht skills te hebben. Een luchtverkeersleider moet namelijk tegelijkertijd rekening houden met vliegroutes, verschillende vliegtuigen en meerdere landingsbanen waar opgestegen en geland moet worden. De kleinste fout kan dramatische gevolgen hebben. Naast een luchtverkeersleider moet ook een politieagent beschikken over een hoog aandachtsniveau. De kleinste details kunnen van essentieel belang zijn bij bijvoorbeeld: het vinden van een dader, het herkennen van tekenen van huiselijk geweld of het bepalen of iemand potentieel gevaarlijk is of niet. Dit zijn banen die zeer belangrijk zijn en afhankelijk zijn van aandachtige vaardigheden die het verschil kunnen maken tussen leven of dood.

“U kent mijn methoden, Watson”
Sherlock Holmes is een fictieve detective uit de 19/20e -eeuwse verhalen van schrijver en arts Sir Arthur Conan Doyle. Het personage van Sherlock Holmes is uitgegroeid tot een van de beroemdste personages ter wereld. Holmes staat vooral bekend om zijn intelligentie en zijn vermogen om belangrijke conclusies te trekken uit kleine, vaak nietszeggende aanwijzingen. Voor zijn buitengewone detectivevaardigheden gaan we ervan uit dat Holmes (weliswaar een fictief personage) zijn aandachtsvermogen extreem hoog zou zijn geweest, rekening houdend met het feit dat hij in staat was om aandacht te besteden aan elke aanwijzing, hoe klein of betekenisloos deze ook leek voor anderen in een zee aan informatie.

Contacteer ons
Wil jij weten of jouw medewerkers over dezelfde aandachtsvaardigheden beschikken als een echte Sherlock? Neem contact op met ons op, we vertellen je graag meer over brein vaardigheden zoals aandacht, en hoe het meten van cognitieve vaardigheden de recruitment voor jouw bedrijf kan verbeteren.

Lees hier meer over werkgeheugen, controle en anticipatie.


Geplaatst:

Anticipatie: De enige echte tijdmachine!

We zijn allemaal tijdreizigers. Duizenden keren per dag maken we een korte trip naar de toekomst. Niet fysiek zoals met DeLorean van “Back to the future”, maar met ons brein in een tijdmachine die anticipatie heet. Maar hoe helpt deze anticipatie tijdmachine ons nou echt bij onze dagelijkse activiteiten? Lees hier meer over wat anticipatie voor jouw performance kan betekenen.

Wat is anticipatie?
Anticipatie is het proces van speculeren over de toekomst, gebaseerd op informatie uit het aandachtsveld (meer over aandacht). Wanneer we een drukke weg oversteken, anticiperen we op alle toekomstige bewegingen en acties van alles en iedereen om ons heen en baseren we onze eigen bewegingen op deze korte reis naar de speculatieve toekomst. Anticiperen kan in veel verschillende vormen. Het eenvoudigste onderscheid is tussen expliciet en impliciet anticiperen. Expliciete anticipaties zijn degene waarvan je je bewust bent. Ze kunnen worden gebruikt als synoniem voor voorspellingen of verwachtingen. Denk hierbij aan vooruit plannen voor een project of aan het begin van je dag. Impliciete anticipaties werken daarentegen onder de bewustzijnsdrempel en zijn actief in de hersenen zonder dat je je er echt bewust van bent. Bijvoorbeeld bij het oversteken op een drukke weg. Je bent je vaak niet (volledig) bewust van alle dingen waar je rekening mee houdt voordat je de eerste stap zet naar de overkant. Je impliciete anticipatie vaardigheden bereiden je voor op alle mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Zelfs op gebeurtenissen die je niet verwacht.

Keep the stress up!
Onze anticipatie vaardigheden zijn belangrijke bouwstenen voor gedragsuitingen zoals stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, doelgericht handelen en planmatig- en systematisch werken. Bijvoorbeeld vooruit plannen en zoveel mogelijk van de eventuele uitkomsten in beschouwing nemen. Dit om op basis van die informatie te kiezen voor de beste opties (expliciete anticipatie). Mensen met een goed anticipatie vermogen zullen sneller inschatten hoe ze in verschillende situaties moeten handelen en daarnaast hun prestaties op peil houden als het ingewikkeld wordt en de stress toeneemt. Je ziet vaak dat mensen met goede anticipatie vaardigheden zelfs nog beter gaan presteren onder lichte druk of in een stressvolle omgeving, in plaats van op een werkplek waar hun anticipatie vermogen niet tot het uiterste wordt gedreven!

Wanneer het te heet wordt onder de voeten
Mensen met een hoog niveau van anticipatievaardigheden zullen waarschijnlijk zeer goed gedijen in werkomgevingen waarbij veel afwisseling is tussen activiteiten, taken, en een overload aan informatie. Zo zijn bijvoorbeeld brandweerlieden tijdens hun werk erg afhankelijk van hun anticipatievaardigheden. Op het moment dat een brandweerman een brandend gebouw binnen stapt, is zijn eigen veiligheid (en vaak de veiligheid van anderen) afhankelijk van hoe goed hij kan anticiperen op mogelijke onverwachte gebeurtenissen. In het heetst van de strijd kan het niveau van anticipatievaardigheden het verschil maken tussen leven en dood.

Anticipatie en de niet-vliegende Hollander
Als ik denk aan het perfecte voorbeeld van iemand die over uitzonderlijk goede anticipatie vaardigheden beschikt, dan is dat wel Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp (Nederlands voetballer) is onder andere bekend om het feit dat hij als profvoetballer nooit met het vliegtuig wilde. Zelfs naar de belangrijkste wedstrijden verkoos hij liever de bus boven het vliegtuig. Maar nog vele malen bekender is hij vanwege zijn uitzonderlijke voetbalvaardigheden. Tijdens het spel hoefde hij nooit direct te reageren op de acties van zijn teamgenoten, omdat hij altijd al op het juiste moment op de juiste plaats was. Voordat de bal gingen komen wist Dennis al waar deze terecht zou komen en welke teamgenoten welke posities zouden innemen. Deze kwaliteiten kunnen toegewezen worden aan anticipatie vaardigheden van het hoogste niveau!

Meer weten?
Wil jij weten of jouw medewerkers over dezelfde anticipatie vaardigheden beschikken als de niet-vliegende Hollander? Of wil je meer weten over brein vaardigheden zoals het werkgeheugen, aandacht en controle? Of gelijk meer te weten te komen over hoe inzicht in deze vaardigheden de recruitment voor jouw bedrijf kunnen verbeteren? Neem contact op met Ivar Schot dan vertelt hij je hier graag meer over.


Geplaatst:

Heb jij de touwtjes in handen?

“Deze zomer is mijn zomer!”

Dat is wat je vol maar niet voldaan tegen jezelf zei na de December schrans partijen. Een van je Nieuwjaars voornemens is dan ook om je lichaam zomerklaar te maken. Klaar voor lange parades over het strand waarbij je met jouw geweldig fitte lichaam de adem beneemt van alle bewonderaars die hun ogen uitkijken bij iedere stap die je zet in het mulle zand. Maar ja, na een paar maanden hard werken in de sportschool en een zorgvuldig uitgebalanceerd dieet, hoor je de red velvet cake in de etalage van de bakker jouw naam uitschreeuwen. Wat ons met de volgende vraag achterlaat: “Ben jij in controle over jouw daden?”. Kom erachter door het meten van cognitieve controle. In deze blog lees je er alles over cognitieve controle, en wat cognitieve controle voor jou in het dagelijks leven en op de werkvloer kan betekenen.

Sorry, cognitieve controle?
Cognitieve controle stelt ons in staat om onze impulsen de baas te zijn en helpt om weloverwogen beslissingen te nemen. Deze beslissingen zijn gebaseerd op de doelen die we nastreven in plaats van onze gewoontes en impuls reacties. Cognitieve controle stelt je in staat om een bepaald gedrag te selecteren wat binnen het kader van je eigen normen en waarden past. Daarnaast onderdrukt het gedragingen die je zelf als ongepast beschouwt. Cognitieve controle helpt bij het nastreven van onze lange termijn doelen en helpt bij het onderdrukken van alle stimuli die deze doelen in de weg staan. Deze inhibitie vaardigheden zijn letterlijk de rem van onze cognitieve besturingssystemen. Deze rem helpt om niet op alles maar blindelings te reageren, maar juist onze acties te overwegen en na te denken over de mogelijke gevolgen. Cognitieve controle staat centraal in ons zelfbewustzijn (ons hoogste niveau van bewustzijn) en is een belangrijke bouwsteen voor onze wilskracht.

Cognitieve controle op de werkvloer
Onze cognitieve controle ligt ten grondslag aan belangrijke gedragsuitingen zoals wendbaarheid, improvisatie, geduld, zelfcontrole, feilloos handelen en werktempo. Cognitieve controle is van groot belang op de werkvloer. Zeker als je in korte tijd veel belangrijke beslissingen moet nemen, of als het van groot belang is dat je met weinig fouten en constante kwaliteit je werkzaamheden kunt blijven verrichten over een langer tijdsbestek. Onze cognitieve controle vaardigheden zijn belangrijk om “zen” te blijven tijdens onze bezigheden. Cognitieve controle stelt je in staat om echt in control te zijn!

Brein chef
We kennen allemaal wel die televisieprogramma’s waarbij onervaren chef-koks tot het uiterste van hun kunnen worden gedreven. Denk bijvoorbeeld aan “Masterchef” en “Topchef”. De beste chef-koks ter wereld zijn afhankelijk van hun cognitieve controle skills tijdens hun werkzaamheden. Ze moeten voortdurend hun werktempo aanpassen aan de bezetting van het restaurant en de wensen van de gasten. Daarnaast moeten ze veel informatie tegelijkertijd in acht nemen en beslissingen nemen over de producten waarmee ze werken. Denk hierbij aan kooktijden, hoeveelheden, handelingen, samenstellingen en noem maar op. Ook als er iets mis gaat moeten ze in het heetst van de strijd improviseren om het gerecht te redden. Veel verschillende soorten informatie zoals voorbereiding, kooktijden en verschillende tafels moeten aan elkaar gekoppeld worden (werkgeheugen). Op basis hiervan moeten er voortdurend snelle beslissingen genomen worden. Om een Top chef te zijn zul je daarom over uitstekende cognitieve controle moeten beschikken.

Hole in one, of set-point?
Twee beroemdheden waarvan wij verwachten dat ze zullen beschikken over buitengewoon goede cognitieve controle vaardigheden zijn Tiger Woods (*voor zijn verslavingen) en Rodger Federer. Beide spelers waar de sportieve klasse vanaf druipt, die hun bewegingen tot het allerlaatste moment kunnen bijsturen (inhibitie vaardigheden). Zo was Tiger Woods op de golfbaan zich elke seconde bewust van zijn bewegingen en kon hij zijn swing tot het allerlaatste moment aanpassen en zelfs geheel onderbreken. Hetzelfde geldt voor Rodger Federer. Wanneer hij een wedstrijd speelt, kun je ook echt zien dat hij de volledige controle heeft over zijn acties en zich hier ook ieder moment volledig van bewust is.

Test of jij en jouw team in control zijn
Wil jij weten of jij en jouw collega’s controle hebben over hun eigen acties? En of cognitieve controle nou echt van belang is voor die ene functie die je open hebt staan? Of dat er juist andere brein vaardigheden (werkgeheugen, aandacht, anticipatie) ten grondslag liggen aan het goed functioneren op die ene job. Neem contact op met Ivar Schot dan vertelt hij je hier alles over.


Geplaatst: 2 nov, 2022

Het vinden van de ideale beslisser begint bij het brein


Geplaatst:

Het vinden van de ideale beslisser begint bij het brein


Geplaatst:

Het fundament onder gestructureerde interviewss


Geplaatst:

Verhoog vandaag nog de ROI van je recruitmentproces


Geplaatst:

Onmisbare skills voor een succesvolle top trader