Ontwikkel je team(s)
met brain based team management

Contact Workshop

Team management

  • Brain-based teamontwikkeling
  • Van gezellig gepraat naar concreet resultaat
  • Verdubbel de team-output

Organisaties transformeren al jaren van hiërarchisch naar plat en moeten steeds wendbaarder zijn. De manier waarop we samenwerken wordt daardoor steeds belangrijker. We werken vaker in tijdelijke, multidisciplinaire teams op afgebakende projecten. Scrum en agile zijn niet meer weg te denken en vragen om flexibiliteit. Uit onderzoek blijkt dat teams die agile werken, tot wel 25% productiever en tot 50% sneller zijn (QSM, 2012).

Een productieve samenwerking in een team vereist dat je jezelf én elkaar goed kent, elkaar aanvoelt en aanvult maar ook gedegen team management. Dat kost tijd. Helaas ontbreekt het hier ons vaak aan en kunnen we ons soms moeilijk verplaatsen in de ander. Hoe we waarnemen, informatie verwerken, beslissen, organiseren en handelen is ingesleten en vaak onbewust. We hebben dan niet altijd het vermogen om natuurlijke voorkeuren bij onszelf en anderen te veranderen. Door kennis te nemen van natuurlijke voorkeuren en het gedrag dat daarbij hoort, kunnen teamleden beter, effectiever en met meer plezier samenwerken.

Brain-based team management

BrainsFirst biedt teams de sleutel naar betere samenwerking door middel van inzicht in het brein en de van nature aanwezige, individuele gedragsvoorkeuren van de teamleden. We brengen de eigen manier van werken en het verschil met anderen objectief in kaart. Zie dit als een cognitieve Team Blueprint. In een paar stappen begeleiden onze brein-experts jouw team(s) via gespreksstof naar begrip en handvatten voor concrete gedragsverandering. Zo geven we vorm aan brain based team management.

Het effect: van leuk gepraat naar concreet resultaat

Grote kans dat ook jullie organisatie wel eens een energieke inspiratiesessie over teambuilding of een teamontwikkingsvragenlijst heeft ingezet. Op het moment zelf vaak gezellig en motiverend, maar de samenwerking wordt er zelden productiever, soepeler of efficiënter van. Wil je ditmaal daadwerkelijk (on)zichtbare, vertragende patronen doorbreken om samen een flinke stap voorwaarts te zetten?  Dan is enkel gespreksstof niet voldoende. Door de bouwstenen van individuele prestaties inzichtelijk te maken, ontstaat inzicht in de kernkwaliteiten van een team. De unieke combinatie van verschillen en overeenkomsten maakt jullie team er een uit duizenden. Om nog beter teamresultaat te boeken, gaat het erom dat de kwaliteiten van de teamleden worden benut, aangevuld en gecompenseerd. 

Verdubbel je team-output: breng breinen & banen in balans 

Bij teamontwikkeling vechten diverse vragen om voorrang: Hoe zet je alle teamleden in hun kracht? Op basis waarvan bepaal je wat er aan een bestaand team moet worden toegevoegd? Welke individuen vormen samen de beste teams? Dat begint met inzicht en leidt tot overzicht. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam wijst uit dat het samen stellen van teams op basis van brain-based team insights kan leiden tot een verdubbeling van teamoutput. Een aantrekkelijk vooruitzicht.

Start vandaag nog met teamontwikkeling op basis van elkaars natuurlijke voorkeuren

Een groep teamleden bestaat uit een groep unieke breinen. Zodra je je eigen brein en dat van je collega’s leert kennen, heb je de belangrijkste stap naar teamontwikkeling gezet. Zo pak je teamontwikkeling bij de natuurlijke bron aan:

  • Alle teamleden doen de brain-based assessment games – NeurOlympics – van BrainsFirst (45 minuten);
  • Kort daarna volgt een 1-op-1 sessie voor elk individu (15 minuten) met een certified BrainsFirst-instructor, waarin cognitieve vaardigheden en professionele gedragingen die van nature wel/geen voorkeur hebben toegelicht;
  • Samen met onze experts bepaal je als klant de doelen van het teamontwikkeling-traject
  • In een Brains@Workshop (3 uur) worden gelijkenissen en verschillen bij de teamleden onderling gevisualiseerd en doorgenomen met elkaar;
  • Op basis van de aanwezige breinen worden praktische handvatten gedeeld om productiever, sneller en plezieriger samen te werken als team.

Zo helpen wij organisaties om een belangrijke stap te zetten in het ontwikkelen van hun team(s), de onderlinge samenwerking en uiteindelijk het behalen van de bedrijfsdoelen.

Meer weten over een upgrade
van je team management?

Ben je benieuwd hoe brain-based team insights ook jouw team(s) kunnen
helpen de next level te bereiken? Neem contact op met Ivar Schot of 
download onze two-pager over de Team Insights workshop.