De feitelijke zoektocht naar natuurtalent

Schrijver

Mike Keijser

Onderwerp Blog
Gepubliceerd op

8 mei 2019

Wat een breinmatch zegt over succes op de werkvloer

Om talent honderd procent te laten passen bij een baan, moet je aan een flink eisenpakket voldoen. Denk aan de juiste kennis, persoonlijkheid, motivatie en breinvaardigheden. Zodra alle vinkjes op groen staan, is de kans het grootst dat jij als recruiter een nieuw natuurtalent aan de haak hebt geslagen en dat de talentpuzzel compleet is.

BrainsFirst biedt jou objectieve, betrouwbare informatie voor wat betreft iemands breinvaardigheden. Een combinatie van de meest voorname ‘hard & soft’ skills die erg goed aansluiten bij wat tegenwoordig ‘21st century skills’ heten. BrainsFirst maakt deze essentiële, ‘ongrijpbare’ informatiebouwstenen om tot een juiste recruitment-beslissing te komen, inzichtelijk en toegankelijk.

Verzamel zo veel mogelijk objectieve informatie aan het begin
Het uitgangspunt bij het nemen van onzekere beslissingen is eenvoudig. Denk aan de medische wereld. Hier geldt dat je in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk betrouwbare, ‘harde’ informatie moet verzamelen om tot een zo objectief mogelijk beeld van de situatie te komen. Het aantal oordelen en vervolgens beslissingen nemen zo toe en de aanvankelijke onzekerheid verandert in aan-zekerheid-grenzende-waarschijnlijkheid. Recruitmentbeslissingen kennen ook een relatief hoge mate van onzekerheid. Het is dus hier ook zaak om de grotendeels subjectieve informatie in de vorm van cv’s, motivatiebrieven en ongestructureerde interviews in het begin van je proces te vervangen door meer robuuste kennis over de persoon in kwestie, gebaseerd op feiten. Zo vergroot je de kans op een juiste beslissing aanzienlijk.

Breinvaardigheden vormen essentieel stukje van de talentpuzzel
Al ons handelen en uiteindelijk hoe we functioneren binnen een bepaalde context vindt zijn oorsprong in het brein. BrainsFirst helpt bij het vinden van natuurtalenten. Mensen die ‘geknipt’ zijn voor een bepaald beroep. Hoe hoger de match tussen wat van nature aanwezig is en wat wordt gevraagd in de werkpraktijk, de groter de kans op een blije werkgever en medewerker. Bij BrainsFirst noemen we de combinatie aan vereiste vaardigheden waar we met jullie naar op zoek zijn het doelprofiel. Het doelprofiel is een onmisbaar ‘talentpuzzel-stukje’ waarover een kandidaat mede moet beschikken wil diegene vallen onder het kopje ‘natuurtalent’. Zo is voor een top advocaat snelheid van informatieverwerking helemaal niet zo belangrijk, maar is accuratesse alles waar het om draait. En is juist die snelheid van informatieverwerking een van de belangrijkste breinskills voor een top profvoetballer of luchtverkeersleider. Het doelprofiel is maatwerk. Maatwerk waarbij met uiterste precisie de breinvaardigheden om tot de beste brein-baan match te kunnen komen in kaart gebracht worden.

Een hoge breinmatch-score als vertrekpunt voor selectie en hiring
Scoort een kandidaat hoog op de match tussen wat diegene van nature kan en wat wordt gevraagd, dan is een matchscore tussen de 70 en 100 te verwachten. Een matchscore van bijvoorbeeld 87 geeft aan dat de kandidaat bij de 13% best matchende breinen van de talent pool hoort. Dat talent moet van nature in staat zijn om de verlangde prestatie te kunnen leveren. Of datgene zich snel eigen te kunnen maken. Indien die persoon bijvoorbeeld solliciteert op een functie als software programmeur, dan geeft die score weer dat de vereiste biologische bouwstenen voor de gevraagde skills aanwezig zijn. Je kunt ervan uitgaan dat de werkgerelateerde skills zelf reeds zijn ontwikkeld of snel kunnen worden aangeleerd. Dit geeft jou een hele goede indicatie van potentieel presteren en biedt daarom zeer waardevolle informatie in je selectiebeslissing. Iemand met een hoge matchscore geeft dus aanleiding om te worden uitgenodigd om persoonlijk kennis te maken en zo van mens-tot-mens te bepalen of er ook sprake is van een company fit of culture fit.

Daarmee is de breinmatch-score een voorwaarde voor succes, nog geen garantie. Het is een cruciaal puzzelstukje om de hele ‘talentpuzzel’ te kunnen leggen. Er zijn andere stukjes die je nog moet verzamelen en op de juiste plek in de talentpuzzel moet leggen.  

Talentherkenning van de toekomst start vandaag
Wil je meer weten over hoe ook jij de van nature best passende kandidaten kunt selecteren voor jouw functie? Neem contact op met Ivar Schot, en ontdek hoe jij kan starten met herkennen van toekomstige talenten.