Bias-free assessment

De NeurOlympics is een bias-vrije assessment. Wat betekent dat?

Wat is een bias-vrije assessment?
Bias-free wordt gedefinieerd door een gebrek aan vooroordelen met betrekking tot het selectieproces. Daarbij mogen er voor bepaalde mensen geen na- of voordelen zijn op basis van bijvoorbeeld etniciteit, geslacht of opleidingsniveau. Lam (1995) definieert een eerlijke beoordeling als gelijkheid en rechtvaardigheid. Gelijkheid betekent dat mensen in dezelfde setting worden beoordeeld. Rechtvaardigheid betekent dat de beoordeling is toegesneden op de individuele instructiecontext, zodat verschillen in kennis, cultuur, taal en interesses geen invloed hebben op de resultaten van de beoordeling. We bieden op verschillende manieren een gelijke en rechtvaardige beoordeling.

Deelnemen in een persoonlijke context
Ten eerste worden kandidaten in vergelijkbare omstandigheden beoordeeld. Omdat de NeurOlympics games online worden gespeeld, kan iedereen beslissen wanneer en waar hij/zij deelneemt. Alle kandidaten worden geadviseerd om deel te nemen wanneer ze uitgerust zijn en om op een rustige plaats te zitten zonder afleiding. Mensen kunnen dus een tijd en een locatie kiezen dat het beste bij hen past. Ervan uitgaande dat alle kandidaten dit advies opvolgen, is de context van het assessment voor iedereen gelijk.

Bias-vrij op vele manieren: geen verschillen tussen groepen mensen
Verschillende aspecten dragen bij aan het rechtvaardigheid. We houden geen rekening met vooringenomen metingen zoals geslacht (zie gender neutraal), leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau. Het resultaat wordt gegenereerd met niets anders dan de cognitieve scores, waardoor er geen ruimte overblijft voor een subjectieve indruk. En last but not least spelen culturele verschillen ook geen rol. Allereerst omdat de NeurOlympics zo weinig mogelijk taal hebben. De games hebben eenvoudige instructies in zowel het Nederlands als het Engels en worden allemaal voorafgegaan door oefenrondes. De spellen zelf hebben geen talige elementen en zijn daarom vrij van “taalvooroordelen”. Ten tweede, de metingen die we doen representeren cognitieve functies op een laag niveau, de bouwstenen van de hersenen, en zijn niet gerelateerd aan cultuur of verbale vaardigheden.

Voorkennis bias-vrij!
Met onze prestatiegames meten we reactietijden en prestatieniveaus. Feiten of complexe probleemoplossing krijgen geen kans, dus voorkennis is niet vereist. Iedereen kan de games spelen en iedereen wordt uitgedaagd op zijn/haar eigen niveau.

Genormaliseerde test
Ten slotte is een bias-vrije assessment meer rechtvaardig wanneer het genormaliseerd is. Voor het berekenen van (cognitieve) assessmentscores is een normgroep nodig. De normgroep moet representatieve samples van alle geteste subgroepen bevatten. Iedereen in onze database die eerder deelnam, wordt gebruikt in de normgroep. Dus hoe meer kandidaten de NeurOlympics spelen, hoe ruimer gevarieerd de normgroep.

Al met al leiden deze aspecten ertoe dat onze assessment vrij is van bias en dat elke kandidaat een gelijke kans krijgt tijdens het selectieproces. Wij streven naar een betere, bias-vrije werving!

Referenties
Lam, T. (1995). Fairness in Performance Assessment. ERIC Digest.