Nature or nurture: Is Messi zo geboren of gemaakt?

Schrijver

Redactie

Onderwerp Blog+homeSport
Gepubliceerd op

7 april 2021

Vast staat dat Lionel Messi een van de grootste – vooruit: beste – voetballers ter wereld ooit is. In de jacht op ‘the next Messi’ zoeken scouts, agents en trainers wereldwijd naar dé succesformule. Een van de cruciale thema’s hier: is een uitzonderlijk goede voetballer zo geboren of in de loop van de jaren op het trainingsveld gecreëerd?

Griekse filosofen over nature en nurture
Voor het antwoord op deze vraag moeten we terug in de tijd naar de Griekse filosofen Plato,  Aristoteles en Hippocrates. In het jaar 400 voor Christus begon een discussie over de oorsprong van de eigenschappen van een individu. Deze discussie is later bekend  geworden als het nature & nurture-debat. Hierin staat één vraag centraal: wordt een mens gevormd door genen (nature), of door opvoeding en omgeving (nurture). Was Messi voorgeprogrammeerd om zesvoudig winnaar van de Gouden Bal te worden, of is hij zo goed geworden door begeleiding, extreem veel en gevarieerde trainingsuren en zichzelf enorm hard te pushen? In deze discussie stonden Plato en Aristoteles recht tegenover elkaar. Plato geloofde dat ieder mens wordt gevormd door een individuele ziel die het lichaam bestuurt, terwijl Aristoteles beschreef dat de mens wordt gevormd door de wereld om zich heen. Een derde filosoof en tevens arts, Hippocrates, had een andere opvatting. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met ons en we vertellen je er graag alles over.

Het persoonlijke ontwikkelpotentieel 
Hippocrates legde de focus op de opvoeding en omgeving. Het is belangrijk dat je goed eet, genoeg beweegt en luistert naar wat je lichaam nodig heeft. Daarnaast schreef Hippocrates dat er nog meer factoren zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Ieder mens is namelijk geboren met een maximale potentie waartoe hij/zij kan groeien, een persoonlijk ontwikkelings potentieel. Dit potentieel kan op basis van allerlei omgevingsfactoren wel of niet gehaald worden. Deze opvatting staat na decennia lang filosoferen en discussiëren nog steeds overeind en hier wordt zelfs vandaag nog veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 

We zijn slecht in het beoordelen van talent
Over het algemeen zijn wetenschappers ervan overtuigd dat de mix tussen nature (aanleg) en nurture (opvoeding & omgeving) binnen topsport nodig is om tot de elite talenten te behoren. Toch zie je in de praktijk dat de focus van jeugdopleidingen grotendeels nog steeds op nurture ligt. Experts in de voetbalwereld spreken al vrij snel van of iemand een talent is ja of nee, maar als we eenmaal gericht op zoek gaan naar de talenten van morgen blijken mensen hier toch vaak minder goed in dan gedacht. Neem bijvoorbeeld het rendement van de jeugdopleiding van een gemiddelde top voetbalclub. Het zou hier bijna moeten overstromen van toekomstig talent, maar in de praktijk blijkt maar 2 tot 3 procent van al dat “talent” het eerste elftal te halen, laat staan  de absolute top. Hoe kan het dan toch zijn dat we denken zo goed te kunnen inschatten of iemand een talent is, maar dit in de praktijk toch vaak vies tegenvalt?

Wat is talent?
Hiervoor moeten we terug naar de definitie van een talent. In de Van Dale wordt talent beschreven als “het aangeboren vermogen om iets goed te kunnen”. Een vrij algemene definitie die eigenlijk niet zo heel veel zegt. Toch focust een groot deel van de mensen zich maar op een helft van de definitie namelijk het subjectieve om iets goed te kunnen”. Het is immers vrij gemakkelijk om je mening te geven over of iemand ergens goed in is. Aan de andere kant besteedt maar een klein groepje mensen ook werkelijk aandacht aan de eerste, meer objectieve, helft van de definitie het aangeboren vermogen. Waarom zou je je afvragen? Omdat de meeste mensen hier gewoonweg veel minder van af (willen) weten. Toch zou dit in de praktijk een groot deel uit moeten maken van het waardeoordeel of iemand tot een talent behoort.

ta·lent (het; o; meervoud: talenten)

1 aangeboren vermogen om iets goed te kunnen; = aanleg, begaafdheid

2 iem. met veel aanleg

3(Bijbel) bep. gewicht aan goud of zilver

Talentprofielen van topclubs
Tegenwoordig heeft iedere club een eigen talentprofiel, waarmee ze mogelijke talenten proberen te identificeren. Het toptalent van vandaag is immers niet gegarandeerd het toptalent van morgen. Een goed voorbeeld hiervan zijn biologische vroegbloeiers. Op het moment zelf lijken deze voetballers grote talenten. Ze winnen meer duels, zijn sneller en beschikken over een beter uithoudingsvermogen. Deze talenten worden vervolgens in de selectie verkozen boven andere jongens die fysiek achterlopen. Toch zie je vaak dat juist die laatbloeiers veel meer potentieel hebben om prof te worden, maar door het vroegtijdig uitselecteren maar slechts een klein deel de top kunnen bereiken. 

Objectief kijken naar voetbalintelligentie
Jaarlijks worden er elk jaar factoren toegevoegd aan het lijstje van objectieve eigenschappen van een talentvolle voetballer. Neem bijvoorbeeld fysiek, snelheid, tactisch vermogen, kracht en ervaring. De meeste eigenschappen op dit lijstje zijn eenvoudig meetbaar zonder enige subjectieve bias. Echter zijn we inmiddels op een punt aangekomen, waarbij we met al deze factoren al aardig het plafond hebben bereikt. Toch is er nog steeds ruimte voor verbetering in het objectieve deel van de definitie van talent: “het aangeboren vermogen”. Bijvoorbeeld op het terrein van voetbalintelligentie (cognitie). Hetgeen vooralsnog alleen als subjectieve maat meegenomen wordt in zowel scouting als binnen de academy. Dan heet het vaak voetbalsimheid of -gogme.

BrainsFirst schiet te hulp
BrainsFirst behoort tot de groep die het belang van het aangeboren vermogen en daarmee specifiek cognitie in topsport erkent. Eric Castien, oud sportjournalist en co founder van BrainsFirst kwam op dit idee in de tijd dat hij langs de velden van onder andere Real Madrid en FC Barcelona aan zijn boek “De Koninklijke” (link) werkte. Tijdens zijn verblijf in Spanje hoorde Eric veel tegenstrijdige verhalen omtrent talent. De één beschreef een voetballer als dom, de ander als geniaal. Intelligentie werd over het algemeen als een vereiste voor een profvoetballer beschouwd, maar vaak had men moeite om dit begrip helder te formuleren. Er was dringend behoefte aan gedeeld begrip van wat voetbalintelligentie inhoudt en hoe je voetbalintelligentie meetbaar kan maken. Een ding was in ieder geval zeker: alles begint in het brein.

Onderzoek naar cognitie & voetbal
Naar aanleiding van deze inzichten is er in samenwerking met twee onderzoekers van de UvA, Ilja Sligte en Andries van der Leij, een onderzoek gestart naar hoe de bestaande talentherkenning-toolkit uitgebreid kon worden met de cognitie van een voetballer. Op het hoogste niveau moet een speler razendsnel kunnen handelen, uitblinken in probleemoplossend vermogen en zich continu bewust zijn van alles wat er om hem heen gebeurt. Al deze vaardigheden vinden hun oorsprong in het brein en dit breinpotentieel blijkt al vanaf 14- a 15-jarige leeftijd vast te staan. De ideeën van Hippocrates waren dus helemaal zo gek nog niet. Zowel nature als nurture zijn belangrijk voor de prestaties van een individu. 

NeurOlympics – meten wat je wilt weten
De NeurOlympics – de door BrainsFirst ontwikkelde game based assessment tool – is hét hulpmiddel voor talentidentificatie, dat je helpt te bepalen of spelers het breinpotentieel hebben om een topspeler te worden. Cognitie is een nieuw puzzelstukje waar al langer over gesproken wordt in de beoordelingen van voetballers. Tot nu toe werd het alleen maar als subjectief oordeel meegenomen: “Kevin de Bruyne is een zeer intelligente voetballer die altijd het overzicht bewaart”. Maar is dat ook echt zo? En was dat al tot in detail zichtbaar op z’n 14e? Nu kunnen we dat objectief meten! Naast alle reeds genoemde factoren die een voetballer een talent maken, kunnen we ook voetbalintelligentie meenemen in toekomstige talent beslissingen. Op deze manier helpt BrainsFirst clubs om primair te investeren in de (in potentie) beste spelers. Zie het als het toevoegen van een klein maar steeds belangrijker onderdeel aan de Talentpuzzel. 

Meer weten? Neem contact op!
Meer weten over de Neurolympics en talentherkenning op basis van cognitie? Kijk op www.brainsfirst.com/sport.